ขอเชิญเข้ารับการประเมินมาตรฐานอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ (In-Company Trainer) ประจำปี 2561
.
UPDATE
March 22018
.
.
Host by:
.
                   
.
PR by :
.
.
.
ขอเชิญเข้ารับ ...
การประเมินมาตรฐานอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ
In-Company Trainer ประจำปี 2561
.
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป
.
.
          ด้วย สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) : Thailand Professional Qualification Institute
(Public Organization) จัดรับสมัครฝึกอบรมการเข้ารับการประเมินมาตรฐานอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ (In-Company Trainer) ประจำปี 2561
.
ฟรี (1 คน / 1 สิทธิ์) รับจำนวนจำกัด
โดยการสนับสนุนของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)
.
.
.
Attached Files

•  แบบยื่นคาขอรับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
   โดย สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   Download >
.
.
.
Contact us
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม / สมัคร ได้ที่
-------------------------------------------------------------------
| สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  คุณเจียม • คุณชาลิยา
  Tel. 02-345-1221-8
  Fax. 02-345-1277-18
  E-mail: hcbi.fti@gmail.com
  Website: www.hcbi.org
 
.
                
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 

ขอเชิญเข้ารับการประเมินมาตรฐานอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ (In-Company Trainer) ประจำปี 2561
Downloads Pdf

ฟรี (1 คน 1 สิทธิ์) รับจำนวนจำกัด — โดยการสนับสนุนของ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ(องค์การมหาชน)
 
Share