ขอเชิญเข้าร่วมงาน... อินเดียเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจในงาน Partnership Summit ครั้งที่ 24
.
February 24 -26, 2018
At APIIC Ground, Harbour Park, Visakhapatnam, Andhra Pradesh, India
.
                
.
.
Organizer by :
.
                           
.
.
Invitation to Participate in …
Partnership Summit 2018

อินเดียเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจในงาน Partnership Summit ครั้งที่ 24

Opportunity for Thai Entrepreneurs
.
.
เรียน  สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
         สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

และ ผู้ประกอบการทั่วไป
.
.
         ด้วย รัฐบาลสาธารณรัฐอินเดียร่วมกับสมาพันธ์อุตสาหกรรมอินเดีย (Confederation of Indian Industry: CII) และรัฐบาลรัฐอานธรประเทศ กำหนดจัดงาน Partnership Summit ครั้งที่ 24 ระหว่างวันที่ 24 -26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เมือง Visakhapatnam รัฐอานธรประเทศ ประเทศอินเดีย ภายใต้หัวข้อ “Charting New India’s Global Integration Strategy”สายงานส่งเสริมการค้าและการลงทุนเห็นว่างาน Partnership Summit จะเป็นโอกาสสำคัญของผู้ประกอบการไทยในการในการพบปะและหารือทางธุรกิจกับนักธุรกิจอินเดียและนักธุรกิจต่างชาติอีกกว่า 50 ประเทศทั่วโลก
 
          โดยในปี 2559 มีการจัดกิจกรรมทั้งหมดกว่า 300 กิจกรรม มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 12,000 คน จาก 133 ประเทศhttp://partnershipsummit.com/
.
.
Attached Files :
  • Invitation Letter
  • Online Registration

 
 
.
Contact us
For more information, Please Contact:
-------------------------------------------------------------------
| Ms. P Hema Malini
  Tel. +91 11 24629994-7 ต่อ 402
  E-mail: hema.malini@cii.in
 
.
                
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 


ขอเชิญเข้าร่วมงาน... อินเดียเปิดเวทีจับคู่ธุรกิจในงาน Partnership Summit ครั้งที่ 24
Downloads Pdf

24 -26 กุมภาพันธ์ 2561 ณ เมือง Visakhapatnam รัฐอานธรประเทศ ประเทศอินเดีย • ภายใต้หัวข้อ “Charting New India’s Global Integration Strategy”
 
Share