ขอเชิญเข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน APKASI Otonomi Expo 2018
Newsroom
.
.
July 6-8, 2018
At International Convention Exhibition (ICE), Tangerang, Indonesia
.
               
.
.
Organized & PR by :
.
                               
.
.
.
เรียน  สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และ ผู้ประกอบการทั่วไป
.
 
          ด้วย Association of Indonesia Regencies Government (APKASI) ของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย มีกำหนดจัดงาน APKASI Otonomi Expo 2018: Trade, Tourism, and Investment  ภายใต้แนวคิด “การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับภูมิภาคเพื่อครองตลาดโลก” ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม 2561 ที่ International Convention Exhibition (ICE) ณ เมือง Tangerang ของอินโดนีเซีย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

          งาน APKASI Otonomi Expo 2018 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนในสาขาพลังงาน เหมืองแร่ การบริการด้านการบิน การท่องเที่ยว เครื่องมืออุตสาหกรรม อุปกรณ์และผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ โครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือเกษตรและประมง และสถาบันการเงิน โดนภายในงานจะมีการแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ กิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ การสัมมนาทางธุรกิจ การแสดงวัฒนธรรม และการแสดงอาหารท้องถิ่น ทั้งนี้ประธานาธิบดีอินโดนีเซียมีกำหนดเข้าร่วมและเปิดงานดังกล่าวด้วย โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมที่มีศักยภาพมากกว่า 10,000 คน

          ผู้ประกอบการไทยที่ประสงค์จะร่วมแสดงสินค้าในงานดังกล่าว สามารถลงทะเบียนเข้างานได้ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 โดยมีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมจำนวน 37,500,000 รูเปียห์ (ประมาณ 95,000 บาท) ซึ่งครอบคลุมค่าเช่าบูธแสดงสินค้า และการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ
r
.
 
 
HIGHLIGHT
 >>>>>>>>>
  • Event
         -  Business Matching
         -  Workshop
         -  Miss Regional Otonomy Pageants 2018
         -  Performance
         -  Culinary zone
         -  Field Trip

  • Cost of Participation (IDR 37,500,5000 (95,000 Baht))
Includes below facilities
              -  Standard Partition of 3mx3m
              -  Carpet of booth
              -  Electric power of 450 w
              -  Fascia name
              -  1 Unit of Registration Desk 
              -  2 Units of Folding Chairs
              -  1 Unit of Trash Can
              -  5 ID Cards
              -  2 FOC for Field Trip
              -  FOC to attend the Business Matching
              -  2 FOC to attend Workshop

Reserve now
>>>>>>>>>


Attached Files
.
• Application
  Download >

• Information
  Download >
                                        
.
.
Contact us
For more information, Please Contact
.
| Coordinator for International Cooperation of APKASI
   Mr. Rizki Fauzi
  Mobile: +62 812 9840 1149
  E-mail: registrasi@apkasiexpo.com
.
.
 
                
 
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
.

 
 
Trade, Tourism, and Investment | International Convention Exhibition in Tangerang, Indonesia | July 6-8, 2018 | PR by F.T.I. Business Matching
 
Share