กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) กับผู้ประกอบการจากประเทศญี่ปุ่น
.
8-11 February , 2018
At Fukuoka Prefecture, Japan • จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
.
            
.
Organized by:                                                                    PR by:
.
                                                 
.
.
13th Business Networking Program
for CEOs of Asia SMEs
*** กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ***
.
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป
.
.         ด้วย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้มีกำหนดจัดกิจกรรมครั้งที่ 13 ในระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ประกอบด้วยกิจกรรมจับคู่ธุรกิจ เข้าเยี่ยมชมโรงงานในสาขาอุตสาหกรรมอาหาร
 
วัตถุประสงค์ เพื่อ...
• ส่งเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจทั้ง 2 ประเทศ

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ
กลุ่มผู้ประกอบการญี่ปุ่นและผู้ประกอบการไทยในกลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่
• อุตสาหกรรมอาหาร/แปรรูปอาหาร
• อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
.
.
.
ผู้สนใจเข้าร่วมงานฯ สามารถlส่งใบสมัครไปที่
E-mail: intercoop.dip@gmail.com
-------------------------------------------------------------------------------
DUE DATE • ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
ผู้จัดไม่รับสมัครผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ หรือช่องทางอื่นๆ
.
.
Attached File
.
• รายละเอียดงาน และ Agenda
   Download > 

• ใบตอบรับ & Company Profile
  DUE DATE • ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561
  Download >
 
.
Contact us
For more information, Please Contact
.
.
| กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม • กองยุทธศาสตร์และผลงาน
  คุณพันธุ์ทิพา l คุณนันทินาถ
  Tel. 02-202-4592
  E-mail : intercoop.dip@gmail.com
.
.
.
              
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย

ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

13th Business Networking Program for CEOs of Asia SMEs — ภายใต้ โครงการเชื่อมโยง เครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรมเพื่อ SMEs ในภูมิภาคเอเชีย | 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2561 ณ จังหวัดฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
 
Share