สัมมนาแนะนำโอกาสและตอบปัญหาการดำเนินธุรกิจในญี่ปุ่น
.
February 1, 2018
 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
     3 - 14 -6 Kamiosaki, Shinagawa, Tokyo 141 - 0021
.
.
PR by :
.
                   
 
Invitation to ...
สัมมนาแนะนำโอกาส
และตอบปัญหาการดำเนินธุรกิจในญี่ปุ่น
.
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป
.
.
          ด้วยกระทรวงต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว ว่าาสถานเอกอัครราชทูตฯ จะร่วมกับองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น จัดงานสัมมนาแนะนำโอกาสและตอบปัญหาเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจในประเทศญี่ปุ่น รวมทั้งข้อมูลและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจในญี่ปุ่น ใน วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
.
ผู้สนใจสามารถส่งแบบตอบรับ โดยตรงที่ คุณบุณฑริกา คิตาโนะ
.
.
.
Attached Files

•  Invitation Letter | แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม
   Download >


 
.
.
.
Contact us
For more information, Please Contact
-------------------------------------------------------------------
| Thai embassy in Japan
  คุณบุณฑริกา คิตาโนะ
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายเศรษฐกิจ
  Tel. 03 5789 2433 ต่อ 476
  E-mail: boontarika@thaiembassy.jp
 
.
                
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 

สัมมนาแนะนำโอกาสและตอบปัญหาการดำเนินธุรกิจในญี่ปุ่น
Downloads Pdf

1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมฯ สถานเอกอัครราชทูต กรุงโตเกียว
 
Share