ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดคณะนักธุรกิจเยือนประเทศโอมาน – บาห์เรน
February 10 - 16, 2018
At the Sultanate of Oman and the Kingdom of Bahrain • Muscat - Manama
.
         
.
Organized & PR by :
.
                           
.
.
.
ขอเชิญเข้าร่วมงาน ...
การเดินทางศึกษาโอกาสในการลงทุนและการทำธุรกิจ
.ณ รัฐสุลต่านโอมาน และราชอาณาจักรบาห์เรน
.
.

INVESTMENT
OPPORTUNITIES  SURVEY
in
the Sultanate of Oman
and the Kingdom of  Bahrain 
Muscat - Manama

Reserve now
>>>>>>>>>


Attached Files
.
Application
  Download >

Agenda
  Download >

                                        
.
.
Contact us
For more information, Please Contact
.
 
Thailand Board of Investment   . The Federation of Thai Industries
| คุณสรัลลักษณ์ สายสุริยา           | คุณลักขณา
  Tel. 02-553-8310     Tel. 02-345-1120
  E-mail: saranlak@boi.go.th     E-mail: lakkhanat@off.fti.or.th, lakkhanat.fti@gmail.com
.    
.    
| คุณฐิติกร    
  Tel. 02-553-8111 ต่อ 6168    
  E-mail: titigron@boi.go.th    
.    
.
.
 
              
 
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
.

 
 

ขอเชิญเข้าร่วมงานการจัดคณะนักธุรกิจเยือนประเทศโอมาน – บาห์เรน
Downloads Pdf

Investment Opportunities Survey in the Sultanate of Oman and the Kingdom of Bahrain • Muscat - Manama | February 10-16, 2018
 
Share