หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาอาชีวอนามัยแลความปลอดภัย รุ่นที่ 4
โอกาสสุดท้าย !!!!!
ของหลักสูตรความร่วมมือระหว่าง ....
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ มสธ.

สำหรับผู้ที่จบ ปวส.สาขาช่างอุตสาหกรรม และประสงค์จะเรียนต่อ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
เพื่อจบออกมาเป็น จป.วิชาชีพให้กับภาคอุตสาหกรรมเปิดแล้ว!! การอบรมปรับพื้นฐานหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รุ่นที่ 4
( ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะเวลาเรียนขั้นต่ำเพียง 2 ปีครึ่ง ) — สมัครได้แล้ว วันนี้ – 12 มกราคม 2561
ดาว์นโหลดเอกสาร

• Program _ หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาอาชีวอนามัยแลความปลอดภัย รุ่นที่ 4
  Download >

• Registration Form _ ใบสมัครอบรมปรับพื้นฐาน รุ่น 4
  Download >

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ www.hcbi.org

สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ
คุณสรรค์กมล 02-345-1227


หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาอาชีวอนามัยแลความปลอดภัย รุ่นที่ 4
Downloads Pdf

โอกาสสุดท้าย !!!!! ของหลักสูตรความร่วมมือ ระหว่าง สภาอุตสาหกรรมฯ และ มสธ. — สำหรับผู้ที่จบ ปวส.สาขาช่างอุตสาหกรรม และประสงค์จะเรียนต่อ — หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เพื่อจบออกมาเป็น จป.วิชาชีพให้กับภาคอุตสาหกรรม | เปิดแล้ว!! การอบรมปรับพื้นฐานหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รุ่นที่ 4 ( ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะเวลาเรียนขั้นต่ำเพียง 2 ปีครึ่ง ) — สมัครได้แล้ว วันนี้ – 12 มกราคม 2561
 
Share