เชิญเข้าร่วมทริปงานแสดงสินค้า TOP THAI BRANDS 2018 สุดยอดแบรนด์ไทย ก้าวไกลสู่สากล ประเทศกัมพูชา
เรียน  ท่านผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกการออกคูหา
         งานแสดงสินค้า Top Thai Brands 2018 ณ ประเทศกัมพูชา กรุงพนมเปญ
และ   ท่านผู้ประกอบการที่สนใจร่วมเข้างาน       ทางสภาอุตสาหกรรมฯ ได้จัดทริปเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกการออกคูหางานแสดงงสินค้า Top Thai Brands 2018 ณ ประเทศกัมพูชา กรุงพนมเปญ และผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมทริป
       โดยจัดเตรียมให้สำหรับ ที่พัก (ระดับ 3 ดาวขึ้น), รถรับ – ส่ง, อาหาร, และทริปพิเศษกับการเข้าคารวะท่านทูตพาณิชย์ ประจำกรุงพนมเปญ เพื่อสร้างเครือข่ายและเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านการค้าและการลงทุนในประเทศกัมพูชา
      จึงเรียนมายังท่านเพื่อพิจารณาเข้าร่วมทริปกับทางสภาอุตสาหกรรมฯ เพื่อสร้างเครือข่าย กลุ่มธุรกิจ และสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ
ทริปงานแสดงสินค้า

.
TOP THAI BRANDS 2018 
สุดยอดแบรนด์ไทย ก้าวไกลสู่สากล


ณ ประเทศกัมพูชา กรุงพนมเปญ

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2561

..................................................................................................................................................................................
จัดโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Download >

   กำหนดการกิจกรรม Download >

Contact us
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • The Federation of Thai Industries
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน

คุณนิศาชล  | คุณรัตน์ติยา
โทรศัพท์: 02-345-1132, 02-345-1117
มือถือ: 086-329-1977, 086-329-1978
E-mail:  
nisachons@off.fti.or.th, rattiyap@off.fti.or.th
 

     FOLLOW US
     Like us & Share this page on FacebookGoogle+YouTube.

                    

 

ระหว่างวันที่ 31 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561 โดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
Share