ขอเชิญเข้าร่วมงาน 2018 Smart City Summit & Expo in Taipei
.
March 27 – 30, 2018
At Taipei World Trade Center, Nangang Exhibition Hall 1
.
..
Organized by:
.
                                          
.
PR by :
.
                  
.
ขอเชิญเข้างาน ... | Invitation to ...
2018 Smart City
Summit & Expo in TAIPEI
The largest event for smart city and IoT industry in Asia
.
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป
.
          ด้วย สมาคมTaipei Computer Association (TCA), Taiwan Smart city solution Alliance (TSSA) ร่วมกับ Taipei City Government กำหนดจัดงาน The 2018 Smart City Summit
ระหว่างวันที่ 27-30 มีนาคม 2561 ณ เมืองไทเป ประเทศไต้หวัน
 

        โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อ...

1. สนับสนุนโอกาสทางการค้าในไต้หวัน
2. ส่งเสริมพันธมิตรทางการค้าระหว่างประเทศไทยและไต้หวัน
    ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญกับ ...
    การสนับสนุนโอกาสทางการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะกับไต้หวัน
    ส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนในต่างประเทศ
               เพื่อพัฒนาความสามารถและประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจกับเศรษฐกิจโลก
.
..
รายละเอียดงาน
2018 Smart City Summit & Expo
คลิกที่นี่ >

 
..
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
Registration Please send your name via
.
.
 
  Registration deadline
  January 11 th (Thu) 2018

กรุณากรอก รายละเอียดผู้สมัครแบบฟอร์ม Application
• ชื่อบริษัท
• ชื่อ - สกุล
รายละเอียด
อีเมล์

ตอบกลับมายัง : คุณพัชนิดา
เพื่อเช็คข้อมูลการสมัครฯ
และเพื่อตรวจสอบการตกหล่นข้อมูลผู้สมัคร
  .
Attached Files
TCA 2018 — SCSE Vision
   Download >

2018 SCSE — Brochure
   Download >


ใบแจ้งตอบรับเข้าร่วมงาน
   Application Form
   Download >
__________
.
Update documentation files


Exhibitor List _ SCSE 2017
   Download >

Agenda _ SCSE 2018
   Download >

Itinerary schedule
   2018 Taiwan-Thailand
   Industry Partnership_eng_v1

   Download >

SCSE Schedule for
  Real-site Demo Tours 2018

   Download >

 
.
..
Contact us
For more information, Please Contact
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย • The Federation of Thai Industries
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน Business Matching
------------------------------------------------------
|.คุณพัชนิดา
..Tel. 02-345-1115
..Mobile 086-329-1975
..E-mail: patchanidal@off.fti.or.th, patchanida.fti@gmail.com
.
| คุณลักขณา
..Tel. 02-345-1125
  Mobile 086-329-1975
  E-mail: lakkhanat@off.fti.or.th, lakkhana.fti@gmail.com
.
| คุณขนิษฐา
..Tel. 02-345-1118
  Mobile 086-329-1975
  E-mail: kanitthas@off.fti.or.th, kanittha.fti@gmail.com
.
 
              
 
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
.

 
 

The largest event for smart city and IoT industry in Asia — สนับสนุนค่าที่พัก 3 คืน ฟรี!! | l March 27 – 30, 2018 At Taipei World Trade Center, Nangang Exhibition Hall 1
 
Share