(ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย) | ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Invest Japan Symposium 2017 in Bangkok
.
Friday • November 24, 2017
At Anantara Siam Bangkok Hotel, "PIMARNMAN" on the 2nd Floor.
.
                
.
Organizers by
.
                              
.
PR by
.
             
.
Invitation to Participate in … ฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่เกิน 50 ราย)
INVEST JAPAN
SYAMPOSIUM  2017
IN BANGKOK
.
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป
.
.
         เนื่องในโอกาสครบรอบ 130 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น ทางประเทศญี่ปุ่นจึงมีความประสงค์ที่จะสานสัมพันธ์ทางธุรกิจกับประเทศไทยให้แน่นแฟ้นมากขึ้น ทั้งด้านการเพิ่มระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการประสานงานกันในอนาคต
 
         Japan External Trade Organization (JETRO) ร่วมกับ ภาครัฐ และสมาคมทางการค้า จึงมีกำหนดจัดงาน Invest Japan Symposium 2017 in Bangkok (Provisional) ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2017 เวลา 14.00-16.40 น. ณ โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ โฮเทล
 

        โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อ...

  • สนับสนุนโอกาสทางการค้าในประเทศญี่ปุ่น
  • ส่งเสริมพันธมิตรทางการค้าระหว่างประเทศไทยและญี่ปุ่นที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญกับ...
- การสนับสนุนโอกาสทางการค้าและการลงทุนโดยเฉพาะกับประเทศญี่ปุ่น
- ส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนในต่างประเทศเพื่อพัฒนาความสามารถ
  และประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจกับเศรษฐกิจโลก
.
.
สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
Reserve now >
Registration Please access following Click on Reserve now or URL and fill in the form.
https://www.jetro.go.jp/form5/pub/bgk/investjpsympo2017
.
.
.
ไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่เกิน 50 ราย)
  • กรุณาแจ้งว่าได้รับข่าวสารจากทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
F.T.I.  •  The Federation of Thai Industries
  • กรุณาแจ้ง ชื่อบริษัท, ชื่อ-สกุล (ผู้สมัครเข้าร่วมงานฯ)
มายังคุณพัชนิดา เพื่อเช็คข้อมูลการสมัครฯ และตรวจสอบการตกหล่นข้อมูลผู้สมัครฯ
.
กรุณาสมัครฯ ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
Registration deadline is November 20th (Mon).
(First-come-first-served basis)
.
.
Attached Files

•  Program (Subject to change)
   Invest Japan Symposium 2017 in Bangkok

   Download >
 
.
.
.
Contact us
For more information, Please contact
-------------------------------------------------------------------
| คุณพัชนิดา
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | Business Matching
  Tel. 02-345-1115
  Mobile. 086-329-1975
  E-mail : patchanidal@off.fti.or.th, patchanida.fti@gmail.com
 
.
              
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 
Friday • November 24, 2017 At Anantara Siam Bangkok Hotel
 
Share