เรียนเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงาน ... The Business Development Mission to Taiwan
Activities have been CANCELED!
 
.
December 18-22, 2017
At Taiwan
.
.
Organized by:
 
                  Taipei Economic and Cultural Office in Thailand
.
PR by :
 
                  
.
ขอเชิญเข้าศึกษาดูงาน ...
The Business Development Mission to Taiwan
2017 Thai Businessmen Delegation to Taiwan
.
.
Dear  The Federation of Thai Industries Member | Business Matching Member
          And Entrepreneurs
 
          Taipei Economic and Cultural Office will organize a senior-level Thai business delegation to Taiwan, from December 18–22, 2017, to promote Thai businesses to Taiwan’s leading industry sectors.

          The mission will focus on assisting Thai companies doing business with Taiwan increase their current level of business and investment as well as helping Thai companies enters the Taiwanese innovative industries for the first time. The mission will help participating firms gain business and investment information, make business and government contacts, solidify business strategies, and advance specific projects, towards the goal of helping Thai firms expand their business to Taiwanese innovative industries.


Mission Scenario
         The Business Development Mission to Taiwan will include stops in Taipei, Kaohsiung (TBD). In each city, participants will:
         • Meet with high-level government officials
Meet with potential agents / partners and businesses /
  institutes in the industrial cluster of 5+2 Industrial Innovation
Have one-on-one pre-qualified appointments whether Thai businesses are seeking to develop or expand business, investment, conduct investment/market research or have other goals;
Have business receptions, pre and post mission assistance, on-site support while in Taiwan during the mission dates;
Attend briefings conducted by officials on the economic and commercial climates and investment incentive package.
Have opportunities to visit:
- Industrial Technology Research Institute (ITRI)
- Agricultural Technology Research Institute (ATRI)
- Nan Kang Biotech Park
- Hsinchu Science Park (HSP)
- Southern Taiwan Science Park (STSP)
 

Sectors
All industry sectors are invited to participate in this mission.
The mission will have an opportunity to visit businesses and institutes in clusters of 5+2 Industrial Innovation and will be conducted to determine appropriateness of the clusters prior to finalizing participation.
Taiwan is making a heavy commitment of resources to promoting seven sectors of the economy as the key to developing Taiwanese innovative industries. The initial five “pillar industries” were the Internet of Things (also referred to as Asia Silicon Valley), Biomedical, Green Energy, Smart Machinery, and Defense. Added later were high-value agriculture and the circular economy.
.
** ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 25,000-33,000 บาท/ท่าน ราคานี้รวมค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก และค่าอาหาร**
(ราคาตั๋วเครื่องบิน และที่พัก อาจมีการเปลี่ยนแปลง ได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับเวลาในการจอง)
.
.
.
Attached Files
.
•  The Business Development Mission to Taiwan (Draft)
   Mission Description | Mission Scenario | Sectors
   on 2017 Thai Businessmen Delegation to Taiwan

   Download >
  activities have been CANCELED!

 
•  2017 Thai Businessmen Delefgation to Taiwan (Tentative Schedule)
   Download >

  activities have been CANCELED!

 
.
Contact us
For more information, Please Contact
------------------------------------------------------
| Amy Fu-Ru Yang
  Economic Division, Taipei Economic and Cultural Office
  Tel. +66 2 6700200 Ext. 361
  E-mail: amyfryang@gmail.com, fryang2@moea.gov.tw
.
.
 
              
 
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
.

 
 

เรียนเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงาน ... The Business Development Mission to Taiwan
Downloads Pdf

2017 Thai Businessmen Delegation to Taiwan | December 18-22, 2017 At Taiwan
 
Share