ขอเชิญเข้าร่วมงาน indus Food | Global Food & Beverage Show of India
.
January 18-19, 2018
At India Exposition Mart, Greater Noida
.
.
Organized by:
 
               
.
PR by :
 
                  
.
ขอเชิญเข้างาน ...
indus FOOD
GLOBAL FOOD & BEVERAGE
SHOW OF INDIA
.
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป
 
          ด้วย Department of Commerce, Ministry of Commerce, Government of India ร่วมกับ Trade Promotion Council of India, (TPCI) ได้กำหนดจัดงาน Indus Food, Global Food & Beverage Show of India ระหว่างวันที่ 18 - 19 มกราคม 2561 ณ Indian Exposition Mart, Greater Noida ประเทศอินเดีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสทางการค้าในด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มอินเดียให้แก่นักธุรกิจจากหลากหลายประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะนักธุรกิจจากประเทศไทย เนื่องจากทางอินเดียเล็งเห็นว่าไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการนำเข้าสินค้าและวัตถุดิบประเภทอาหารจากประเทศอินเดีย
 
         ในการนี้ Trade Promotion Council of India, (TPCI) และ Department of Commerce, Ministry of Commerce, Government of India จึงใคร่ขอเชิญผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานดังกล่าว
 
BEYOND JUST
A FOOD SHOW


500 most prominent global Buyers from F&B industry will gather to meet the selected Indian Suppliers to negotiate their forthcoming Procurement deals and Private Labels.
 
The well-defined set of program makes Indus Food a hub for the F&B Industry to maximize their business opportunities.

Supported by Department of Commerce, Government of India, Indus Food will emerge as a Mega Food & beverage industry trade show for the world.
 
Learn more >
.
400+
Quality Indian
Suppliers
15,000
SQM Net
Display Zone
500
Hosted
International Buyers
.
While further updates would be available on
www.indusfood.co.in
Please feel free to get in touch with me In case you need any further clarification.
  .
Registration for
Exhibitor Zone
  .
Registration for
Hosted International Buyer Program
.
.
.
Contact us
For more information, Please Contact
------------------------------------------------------
| Mr. Ashok Sethi
  For Strategic Partnership & Sponsorship
  Tel. +91 9205883422
  E-mail: ashok.sethi@tpci.in
.
| Mr. Sagar Bansal
  For Buyer Nomination
  Tel. +91 9205883428
  E-mail: sagar.bansal@tpci.in
.
 
              
 
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
.

 
 

ขอเชิญเข้าร่วมงาน indus Food | Global Food & Beverage Show of India
Downloads Pdf

เปิดโอกาสทางการค้าในด้านอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มอินเดียให้แก่นักธุรกิจจากหลากหลายประเทศทั่วโลก — January 18-19, 2018 | At India Exposition Mart, Greater Noida
 
Share