สัมมนา เมื่อเข้าสู่ยุค AI 20 ปีข้างหน้าการดำเนินชีวิตจะเป็นอย่างไร ?
.
พฤศจิกายน 7-8, 2560
ณ The Bangkok Club Sathorn City Tower, 175 ถนนสาธรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ
.
            
.
Organized by:

.
PR by :

               
.
.
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา ...
เมื่อเข้าสู่... ยุค AI 20 ปี ข้างหน้า
การดำเนินชีวิตจะเป็นอย่างไร ?
.
What would our life look like 20 Years
from Now in the midst of 
AI era ?
.
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป
.
** ค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 2,500 บาท/ท่าน **
.
เมื่ออนาคตเทคโนโลยีจะมาทำงานแทนมนุษย์
ประเทศไทยต้องปรับตัวเพื่อเตรียมรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้น
เรามาทำความรู้จักและเตรียมพร้อมรับมือกับสิ่งเหล่านี้ด้วยกัน
.
.
Contact us
For more information and Registration, Please Contact
-------------------------------------------------------------------
| Ms. Belinda Changkajonsakdi
  ศูนย์เทคโนโลยีไต้หวันแห่งประเทศไทย
  TAIWAN Hi-Tech Center in Thailand
  Tel. 02-662-7335, 02-662-7385
  E-mail: ttba@ttba.or.th
 
.
                
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 

What would our life look like 20 Years from Now in the midst of AI era ? — 7-8 พฤศจิกายน 2560 ณ The Bangkok Club Sathorn City Tower, 175 ถนนสาธรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ — จัดโดย ศูนย์เทคโนโลยีไต้หวันแห่งประเทศไทย
 
Share