ขอเชิญร่วม | ออกบูธ (ราคาพิเศษ) ! | และเข้าร่วมชมงาน Convergence of Technologies Asia 2018
.
January 17 - 19, 2018
At U Convention Hall, Srinakarin Rd, BKK
.
                    
.
Organizer by:
 
.
Co-organized & PR by:

                 
.
.
ขอเชิญร่วม ออกบูธ (ราคาพิเศษ) และเข้าร่วมงาน...
Convergence of
Technologies Asia 2018
Transforming Manufacturing, Industries and Business In Asia
.
.
Dear  The Federation of Thai Industries Member | Business Matching Member
          And Entrepreneurs
.
.
.
EXHIBITS
Transforming Manufacturing, Industries and Businesses เป็นงานเกี่ยวกับ Industry 4.0,
Smart Manufacturing, Artificial Intelligence (AI), IT & Automation, Big Data Analytics, Networking & Infrastructure, Cloud Computing, Cyber Security, Energy Efficiency, Networking & Infrastructure, Predictive Maintenance, Robotics, System Integration
.
.
Attached Files :
•  แบบฟอร์มร่วมออกบูธ (ราคาพิเศษ)
   Application Form (Promo) : Booth รับจำนวนจำกัด
   Download >

 

•  Brochure
   Download >


•  Conference Passes Prices
   Download >

•  Floorplan
   Download >

•  Map-U Convention Center

   Download >
 
.
.
.
 
.
TRANSFORMING MANUFACTURING,
INDUSTRIES AND BUSINESSES in ASIA
.
.
BANGKOK
THAILAND
KUALA LUMPUR
MALAYSIA
DA NANG
VIETNAM
U Convention Hall
Srinakarin (near Huamak ARL)
Tunku Chancellor Hall
University of Malaya
TBA
17th - 19th January 2018
11th - 13th July 2018
24th - 26th October 2018
Revolution event to Thailand
for the first time in Asia
region known as Convergence
of Technologies Asia 2018.
We will start with a symposium
scale public-venturing
technology event to
a regional events for industry,
businesses and brands with
a reputation for high quality
and technological-intense
events on Connected Manufacturing,
Digital Automation,
Industrial Internet of Things
and Smart Factory in
the fourth industrial revolution.
   
.
.
Convergence of 
TECHNOLOGIES ASIA
.
.
Big Data Analytics  –  Artificial Intelligence –  Automation & IT  
Cloud Computing  –  Cyber Security  –  Energy Efficiency
Networking & Infrastructure  –  Predictive Maintenance  –  Robotics 
System Integration – Smart Manufacturing – IoT

.
.
Over
6,000
Visitors

.
Over
300+
Exhibitors
Admission :
Trade Visitors
Only
.
ACTIVITIES
การจัดการแสดงสินค้า Exhibition,
C-Level Conference, Dialogue 4.0,
Business Matching (Exhibition)

.
.
Revolutionizing events through Thailand, Malaysia and Vietnam in 2018
for the first time in Asia region with Convergence of Technologies Asia 2018. We will start with a symposium scale public-venturing technology event to a regional events for industry, businesses and brands with a reputation for high quality and technological-intense events on Connected Manufacturing, Digital Automation, Industrial Internet of Things and Smart Manufacturing in the fourth industrial revolution.

Much more than just a seminar event, Convergence of Technologies Asia 2018 brings together key players from the entire Smart Solutions, Automation and Digital. From end-user engineers and system makers through to brands and manufacturers, the event and conference will explore how the digital and smart technologies are used, inviting future customers and users to interact directly with our participants in one platform.


Industry is on the threshold of the industrial revolution. Driven by the Internet, the real and virtual worlds are growing closer and closer together to form the Internet of Things. Industrial production of the future will be characterized by the strong individualization of products under the conditions of highly flexible (large series) production, the extensive integration of customers and business partners in business and value-added processes, and the linking of production and high-quality services leading to so-called hybrid products. The industries now has the opportunity to actively shape the industrial revolution. We want to support this process with Industry 4.0, Smart Manufacturing, IT & Automation, Big Data & Analysis and Networking & Infrastructure on the forward-looking concept.

One focus question will be, how the fourth industrial revolution can best contribute to increasing economic competitiveness in manufacturing, industries and businesses.
.
.
SCHEDULED Programs
.
.
.
SPEAKERS

OUR SPEAKERS AT CONVERGENCE OF TECHNOLOGY 2018

.
.
INDUSTRY 4.0
C-Level Conference
Speakers.

.

“An investment in knowledge pays the best interest”
 

What a better way to experience and acquire the knowledge you need by being in the same room with highly notable and knowledgeable Speakers from various industries of interest. We will have Speakers from Industries such as: Cyber Security, Smart Manufacturing, Artificial Intelligence, IT & Automation, Cloud Computing, Big Data Analytics, Robotics, Networking & Infrastructure, IoT

Learn more >

 

     
     
.   .   .   .

Katiya
Greigarn

Ph.D.

Vice Chairman
of The Federation
of Thai Industries
( F.T.I. )
 

Dr. Ake Pattaratanakul

Director of the Brand Center and Lecturer in Marketing Chulalongkorn Business School, Chulalongkorn University
 

Bob
Fox

EABC speaker
 

Georg
Stieler

Managing Director
of STM Shanghai
.   .   .   .
 
.
Contact us
For more information & Submit Application, Please Contact:
-------------------------------------------------------------------
| The Federation of Thai Industries สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  Business Matching Unit, Trade and Investment Promotion Department
  Ms. Jarunee
  Tel. 02-345-1180 • Mobile. 086-329-1976
  E-mail: jaruneeh@off.fti.or.th, jaruneeh.fti@gmail.com
 
.
                
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

ขอเชิญร่วม | ออกบูธ (ราคาพิเศษ) ! | และเข้าร่วมชมงาน Convergence of Technologies Asia 2018
Downloads Pdf

17-19 Jan 2018 (Show Time - 9.00 AM - 6.00PM) • At U Convention Hall, Srinakarin Rd, BKK
 
Share