(ไม่มีค่าใช้จ่าย) | ขอเชิญเข้าร่วมงาน ... Business Matching ASIA 2017 in Bangkok | Thai and Korea
.
พุธ, 1 พฤศจิกายน 2560
09.00 - 17.00 น.
ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท
.
           
.
Organized & In Cooperation by:

                  
.
PR by :

               
.
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
ขอเชิญเข้าร่วมงานนัดหมายเจรจาธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการไทยและเกาหลี
Business Meeting ASIA 2017 in Bangkok
.
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป
 
.
          อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากมีการเจริญเติบโตและขยายตัวด้านเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน บริษัท และประเทศจะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการเร่งเศรษฐกิจเติบโตยิ่งขึ้น สมาคมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งอาเซียน (ASPA) มุ่งยกระดับถาคอุตสาหกรรมของภูมิภาคอาเซียนโดยการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน ระหว่างองค์กรที่มีนวัตกรรม และผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนด้านความรู้ และเทคโนโลยี รวมถึงการสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายทางธุรกิจ ก่อให้เกิดการพัฒนาทางอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจอย่างแท้จริง

          การเจรจาธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่สมาคมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งอาเซียนจัดขึ้นในกลุ่มประเทศอาเซียน รวมทั้งประเทศไทย โดยความร่วมมือของอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Science Park) และสมาคมหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai-BISPA) ทางสมาคมอุทยานวิทยาศาสตร์แห่งอาเซียน (ASPA) กำหนดจัดงาน Business Meeting ASIA 2017 in Bangkok ขึ้นในวันพุธ ที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท


ภายในงานผู้ประกอบการไทยและเกาหลี จะมี...
เวลาในการเจรจาธุรกิจ เป็นเวลา 30 นาที ต่อ 1 บริษัท

ทั้งนี้ผู้ประกอบการไทยสามารถศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ประกอบการเกาหลี ได้ที่

สำหรับผู้ประสงค์จะนัดหมายเจรจาธุรกิจ
กรุณาลงทะเบียนล่วงหน้าที่
https://goo.gl/u4WxqD


          หมายเหตุ: 
          การนัดหมายเจรจาธุรกิจจะจัดลำดับก่อนหลังตามลำดับการลงทะเบียน
 
.
.
Attached Files

•  Invitation Letter
   Download >

 
.
.
Contact us
For more information, Please Contact
-------------------------------------------------------------------
| คุณอรชุมา จูม่วง
  Tel. 02-237-3222
  E-mail: ornchuma@inhouse-agency.com
 
.
                
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 

(ไม่มีค่าใช้จ่าย) | ขอเชิญเข้าร่วมงาน ... Business Matching ASIA 2017 in Bangkok | Thai and Korea
Downloads Pdf

นัดหมายเจรจาธุรกิจ ระหว่างผู้ประกอบการไทยและเกาหลี - 1 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องแกรนด์บอลล์รูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สุขุมวิท
 
Share