ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย | 11th Thai - Japan Business Matching 2018
.
February 22, 2018
At BITEC | ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
.
              
.
Organized by:
                             
.
PR by :
            
.
งานฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย
11th THAI - JAPAN
Business Matching 2018
.Ff
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป

        
           ด้วย Japan Finance Corporation (JFC), หอการค้าญี่ปุ่น-กรุงเทพฯ (JCC) และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้มีกำหนดการจัดงาน 11th Thai - Japan Business Matching 2018
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ...
• สนับสนุนและส่งเสริมการค้าการลงทุนในผู้ประกอบการ
  ที่เริ่มดำเนินธุรกิจในประเทศไทย (ทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย)

โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มผู้ประกอบการญี่ปุ่นและผู้ประกอบการไทย
ในกลุ่มอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่
• ผู้ซื้อที่ประสงค์จะติดต่อผู้จัดจำหน่ายหรือสั่งซื้อสินค้าวัตถุดิบใหม่ๆ
• ผู้ขายที่กำลังหาช่องทางในการจัดจำหน่าย

วิธีการจับคู่
• ผู้ประกอบการทั้งสองประเทศจับคู่ตามจุดที่จัดเตรียมให้
  (ใช้เวลา 25 นาทีต่อการจับคู่ 1 รอบ รวมทั้งหมด 9 รอบ)

 
.
ผู้สนใจเข้าร่วมงานฯ สามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์เท่านั้น
Registration Online Only
http://www.jcc.or.th/bm2018/th
EXHIBITORS • BUYERS
CONFIRM YOUR PATICIPATION TODAY
DUE DATE • ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560
ผู้จัดไม่รับสมัครผ่านทางโทรศัพท์ โทรสาร อีเมล์ หรือช่องทางอื่นๆ
และกรณีที่มีผู้สมัครเต็มจำนวน ผู้จัดจะปิดรับสมัครก่อนเวลาที่กำหนดไว้
 
.
Attached Files
• รายละเอียดการสมัครเข้าร่วมงาน 11th Thai-Japan Business Matching 2018
   Download > 

• ข้อมูลการจัดงาน

  Download >
 
.
Contact us
For more information, Please Contact
.
.
| หอการค้าญึ่ปุ่น - กรุงเทพฯ (JCC) ..
  คุณมธุรส | คุณฟูจิชิตะ  
  Tel. 02-250-0700-3  
  E-mail : bm2017@jcc.or.th  
.  
| Japan Finance Corporation (JFC)  
  Representative Office in Bangkok  
  คุณทาซาว่า | คุณอิโนะอุเอะ  
  Tel. 02-252-5496  
  E-mail : bm2017@jcc.or.th  
.
.
         
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย | 11th Thai - Japan Business Matching 2018
Downloads Pdf

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12.00-17.15 น. — ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค (BITEC)
 
Share