สนับสนุนค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน ฟรี! | EXPORT WEEK 2017 • Buyer Mission Program in Turkey
.
November 1 - 3, 2017
At Istanbul Congress Center (ICC), Republic of Turkey.
.
.
Organized by:                                                             Supported & PR by :

                        
 
Invitation to ...
EXPORT WEEK 2017
Buyers’ Mission Program in Turkey
.
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป
.
.
          ด้วย ฝ่ายพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตตุรกีประจำประเทศไทย ได้มีกำหนดจัดงาน EXPORT WEEK 2017 ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤศจิกายน 2560 จัดโดย Turkish Exporters’ Assembly (TIM) จึงได้นำส่งจดหมายเรียนเชิญมายังสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย) เพื่อเรียนเชิญสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานฯ ในครั้งนี้ด้วย
.
Buyers’ Mission Program
----------
• TURKISH EXPORT WEEK จัดระหว่างวันที่ 1 – 3 NOVEMBER 2017, ISTANBUL CONGRESS CENTER
  
ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือก จะได้รับการสนับสนุน :

  สนันสนุน ค่าตั๋วเครื่องบิน และค่าที่พัก (บริษัทละ 1 ท่าน)
  จาก Turkish Exporters’ Assembly

 
• The Participants are kindly expected to visit following link for filling out the online application from is http://www.goo.gl/rnc6nB
   สมัคร Online ผ่าน : http://www.goo.gl/rnc6nB
 
• ผู้ที่ได้รับการสนับสนุน ต้องผ่านการคัดเลือก จาก Turkish Exporters’ Assembly
 
• After selection process, companies selected will be contacted.
  ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก จะได้รับการติดต่อกลับ
.
Invitation Letter
Date of the Program have been Changed to 1-3 November 2017
.
.
.
.
Attached Files

•  Invitation to Buyer Mission Program in Turkey
   Download >


•  สมัคร Online ผ่าน : http://www.goo.gl/rnc6nB
   After selection process, companies selected will be contacted.


•  Turkish Export Week Draft Program
   Download >

 
.
.
.
Contact us
For more information, Please Contact
-------------------------------------------------------------------
| The Office of Commercial Counsellor of Turkish Embassy in Bangkok
  Tel. 02-274-7913
  Fax. 02-274-7998
  E-mail: bangkok@ekonomi.gov.tr
 
.
              
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 

สนับสนุนค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน ฟรี! | EXPORT WEEK 2017 • Buyer Mission Program in Turkey
Downloads Pdf

Exporters without Borders go beyond the barriers of technology, trade and culture through export • 1-3 November 2017 • Istanbul Congress Center (ICC), Republic of Turkey.
 
Share