กิจกรรมคัดเลือกและจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ 4 จังหวัดภาคเหนือและกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาตลาดกลางสิ
.
July – December 2017
At Bangkok and Chiang Mai, Thailand
.
.
Host by:                                                    PR by :

                        
 
Invitation to ....
EXHIBITION CENTER
Best Selection of The Product from ...
CHIANGMAI • MAEHONGSON • LAMPANG • LUMPHUN
and Association of South East Asian Nations
.
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป
 
.
         ด้วย Narmon99 Organizer ได้รับการมอบหมายจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ให้จัดกิจกรรมคัดเลือกและจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ ๔ จังหวัดภาคเหนือและกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาตลาดกลางสินค้าอาเซียน (ASEAN HUB) ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม ASEAN DESIGN & BUSINESS CENTER โดยคัดเลือกสินค้าจาก 10 ประเทศอาเซียน เพื่อส่งเสริมและพัฒนาตลาดกลางสินค้าอาเซียน เชื่อมโยงและขยายเครือข่ายทางการค้าแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่กลุ่มประเทศอาเซียนให้เข้มแข็ง โดยใช้ศูนย์ ASEAN DESIGN & BUSINESS CENTER เป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกทางการค้า
.
.
.
Attached Files
•  Fact sheet ASEAN HUB Eng Ver.18-8-60
   Click Here >

•  Selected Products
   Download >


•  Schedule
   Download >

•  Schedule
   Download >
.
 
Contact us
For more information
-------------------------------------------------------------------
| Narmon99 Limited Partnership
  คุณศิริรัตน์  ลังกาพิน
  Tel. / Mobile. 02-373-6539, 084-922-3161
 
.
              
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 

กิจกรรมคัดเลือกและจัดแสดงสินค้าของผู้ประกอบการ 4 จังหวัดภาคเหนือและกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาตลาดกลางสิ
Downloads Pdf

ภายใต้โครงการยกระดับการผลิตหัตถอุตสาหกรรมภาคเหนือตอนบน 1 สู่ฐานการผลิตเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม ASEAN DESIGN & BUSINESS CENTER โดยคัดเลือกสินค้าจาก 10 ประเทศอาเซียน
 
Share