"โอกาสการลงทุนไทยในประเทศตลาดใหม่: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอธิโอเปีย อินเดีย แอฟริกาใต้ และแทนซาเนีย"
.
August  22, 2017
 ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
.
.
Invitation to Participate in …
"โอกาสการลงทุนไทยในประเทศตลาดใหม่: สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เอธิโอเปีย อินเดีย แอฟริกาใต้ และแทนซาเนีย"
.
.
Dear  The Federation of Thai Industries Member Business Matching Member
          And Entrepreneurs
 
.
 
.
.
.
Attached Files
•  Invitation Letter
   Download >


•  Program
    Download >

•  Apply Form
   Download >
.
.
.
Contact us
For more information, Please Contact 
-------------------------------------------------------------------
   
คุณกัญญาณี   คุณฐิติกร    
02-553-8139   02-553-8111-6168    
kalyanee@boi.go.th   titigron@boi.go.th    
 
 
.
                
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-12.00 น. - ณ ห้องวิภาวดี บอลรูม ซี โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว
 
Share