สัมมนาและร่วมเดินทาง : โครงการจับตาแอฟริกา • Eyes on Africa : Building Business Networking 2017
.
August 22, 2017 • September 17-24, 2017
ณ (สัมมนา) ห้องประชุมใหญ่ บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทยแลนด์ จำกัด, ถนนอโศก-ดินแดง, กรุงเทพฯ
และ (เดินทาง) ประเทศแอฟริกาใต้
.
.
Organized by:                           PR by :
                        
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน...
สัมมนา และร่วมเดินทางสู่แอฟริกาใต้
ภายใต้ โครงการ Eyes on Africa : Building Business Networking 2017
.
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป
 
.
.
.
.
Attached Files
•  หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งาน จับตาแอฟริกา Eyes on Africa 2017
   Download >

•  หนังสือเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา จับตาแอฟริกา Eyes on Africa 2017
   Download >


•  กำหนดการ_สัมมนาจับตาแอฟริกา Eyes on Africa 2017
   Download >

•  แผนที่_บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทยแลนด์ จำกัด
   Download >

•  หนังสือเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการ Eyes on Africa - Building Business Networking 2017
   Download >

•  รายละเอียดข้อมูล_โครงการ Eyes on Africa - Building Business Networking 2017
   Download >


•  กำหนดการ_เดินทางเยือนแอฟริกาตอนใต้
   โครงการ Eyes on Africa - Building Business Networking 2017
   Download >

•  ใบสมัคร_โครงการ Eyes on Africa - Building Business Networking 2017
   Download >


 
.
Contact us
For more information, Please Submit Application To
-------------------------------------------------------------------
| กระทรวงพาณิชย์ • DITP
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ | สำนักพัฒนาตลาดธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
กลุ่มงานเอเชียใต้ แอฟริกา และตะวันออกกลาง
Tel. 02-507-8242
Fax. 02-547-4213
 
.
              
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 
 

สัมมนาและร่วมเดินทาง : โครงการจับตาแอฟริกา • Eyes on Africa : Building Business Networking 2017
Downloads Pdf

สัมมนา 29 ส.ค. 60 ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท โตโยต้า ทูโช ไทยแลนด์ จำกัด — เดินทางเยือนแอฟริกาใต้ 17-24 ก.ย. 60
 
Share