(ฟรี) ไม่มีค่าใช้จ่าย | 2017 Taiwan – Thailand Industrial Collaboration Summit
.
July 27, 2017 (Thu.)
At Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel (2nd Floor)
.
.
.
FREE TO ATTEND
2017 Taiwan – Thailand
Industrial Collaboration Summit
.
.
Dear  The Federation of Thai Industries Member | Business Matching Member
          And Entrepreneurs
 
.
To be filled by July 21, 2017
.
.
Attached Files
•  ใบสมัคร | Application Form
   Download >


•  กำหนดการ | Agenda
   Download >

 
.
.
Contact us
For more information, Please Submit Application To
-------------------------------------------------------------------
| The Federation of Thai Industries
  สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  Ms. AusneeMs. Jarunee
  Tel. 02-345-1120, 02-345-1180
  Mobile 086-329-1975
  E-mail : ausneew@off.fti.or.th, ausneew.fti@gmail.com, jaruneeh@off.fti.or.th
 
.
              
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 

(ฟรี) ไม่มีค่าใช้จ่าย | 2017 Taiwan – Thailand Industrial Collaboration Summit
Downloads Pdf

July 27, 2017 (Thursday) — At Plaza Athenee Bangkok, A Royal Meridien Hotel (2nd Floor)
 
Share