งานแสดงสินค้านานาชาติ • CRT Trade Fair 2017
.
August 11 - 13, 2017
At Bandaranaike Memorial International Conference Hall (BMICH) in Colombo, Sri Lanka.
.
.
Invitation to Participate in …
CRT Trade Fair 2017
.
.
Dear  The Federation of Thai Industries Member | Business Matching Member
          And Entrepreneurs
 
.
          ด้วย สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย แจ้งว่ากระทรวงอุตสาหกรรมศรีลังกา กำหนดจัดงาน CRT Trade Fair 2017 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติที่จัดแสดงสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์ มะพร้าว ยางพารา และชา
 
          งานดังกล่าวจะเป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยในกลุ่มสินค้าผลิตภัณฑ์ข้างต้น ในการสำรวจตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคศรีลังกา สร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจกับนักธุรกิจศรีลังกา รวมถึงแสวงหาวัตถุดิบสำหรับผลิตเพื่อส่งออกต่อไป

 
*Following Charges Will Apply for Stall of 10x10 (9.3Sqm) for All 3 Days
• Coconut Area - US$ 1,000
• Rubbern Area - US$ 1,000
• Tea Area - US$ 1,250
Nachinery Area - US$ 1,000
.
.
.
.
Attached Files
•  Letter of DITP_CRT TRADE FAIR 2017
   Download >


•  Brochure CRT TRADE FAIR 2017 _ Sri Lanka
   Download >


•  Invitation Letter of CRT TRADE FAIR 2017 _ Embay of Sri Lanka
   Download >

 
.
.
.
Contact us
For more information, Please Contact
-------------------------------------------------------------------
| Organized by Ministry of Plantation Industries Sri Lanka
  Tel. +94 112 187 242
  Htl. +94 710 979 012
  E-mail : info@crttradefair2017.com, coconut@@crttradefair2017.com, tea@crttradefair2017.com, rubber@crttradefair2017.com
  Website : www.crttradefair2017.com
 
| กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
  สำนักพัฒนาตลาดธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1
  กลุ่มงานเอเชียใต้ แอฟริกา และตะวันออกกลาง
  โทรศัพท์ 02-507-8239-40, 02-507-8242 และ 02-507-8209
  โทรสาร 02-547-4213-4
 
.
              
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 
August 11 - 13, 2017 At Bandaranaike Memorial International Conference Hall (BMICH) in Colombo, Sri Lanka.
 
Share