สัมมนาฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย : รู้ลึก รู้จริง เคล็ด (ไม่) ลับ เจาะตลาดบังคลาเทศ
.
July 13, 2017
ณ ห้อง อโนมา 3 ชั้น 3 โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
.
                
.
รู้ลึก รู้จริง เคล็ด(ไม่)ลับ
เจาะตลาดบังคลาเทศ
.
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป
 
.
.
.
Attached Files
•  ใบตอบรับเข้าร่วมสัมมนาฯ
   Download >

•  กำหนดการ
   Download >

 
.
.
Contact us
For more information, Please Submit Application To
-------------------------------------------------------------------
  คุณอัญชลี
  Mobile 081-860-5709
  E-mail : an.anchaleec@gmail.com
 
  คุณพิทวัส
  Tel. 02-345-1115
  Mobile. 086-326-1975
  E-mail : pittawatj@off.fti.or.th, pittawatj.fti@gmail.com
 
.
              
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 

สัมมนาฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย : รู้ลึก รู้จริง เคล็ด (ไม่) ลับ เจาะตลาดบังคลาเทศ
Downloads Pdf

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.30 น. – 13.30 น. ณ ห้อง อโนมา 3 ชั้น 3 โรงแรม อโนมา แกรนด์ กรุงเทพฯ
 
Share