ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย | ขอเชิญเข้าร่วมงาน Boao Forum for Asia Bangkok Conference
.
July 11, 2017
At Ballroom Foyer, L Level, Shanggri-la Wing, Shangri-La Hotel
.
                
.
PR by :

             
 
Invitation to Participate in … ฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่เกิน 50 ราย)
BOAO FORUM FOR ASIA
Bangkok Conference
Asian Regional Cooperation: New Challenges, New Approach
.
.
Dear  The Federation of Thai Industries Member | Business Matching Member
          And Entrepreneurs
 
.
.
To be filled by July 6, 2017
.
.
.
ไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่เกิน 50 ราย)
.
.
.
Attached Files
•  Invitation Letter – Boao Forum for ASIA • Bangkok Conference
   Download >

•  Application
   Download >


•  Agenda
   Download >

 
.
.
.
Contact us
For more information, Please Submit Application To
-------------------------------------------------------------------
| สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  Ms. Ausnee
  Trade and Investment Promotion Officer
  Tel. 02-345-1120
  Mobile. 086-329-1975
  E-mail : ausneew@off.fti.or.th, ausneew.fti@gmail.com
.
  Mr. Pittawat
  Trade and Investment Promotion Officer
  Tel. 02-345-1115
  Mobile. 086-329-1975
  E-mail : pittawatj@off.fti.or.th, pittawatj.fti@gmail.com
.
.
              
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย | ขอเชิญเข้าร่วมงาน Boao Forum for Asia Bangkok Conference
Downloads Pdf

Asian Regional Cooperation: New Challenges, New Approach — July 11, 2017 • At Ballroom Foyer, L Level, Shanggri-la Wing, Shangri-La Hotel
 
Share