ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Nikkei Asia 300 Global Business Forum Program | Friday • July 14, 2017
.
July 14, 2017
At Grand Ballroom, Inter Continental Hotel, Bangkok, Thailand
.
                
.
Supported by :

                                    
 
Invitation to Participate in … ฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่เกิน 50 ราย)
NIKKEI ASIA 300
GLOBAL BUSINESS FORUM
.
.
Dear  The Federation of Thai Industries Member | Business Matching Member
          And Entrepreneurs
 
.
        ด้วย Nikkei Inc. ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทสื่อมวลชนชั้นนำด้านเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่น ได้เชิญผู้แทน กกร. เข้าร่วมงาน Nikkei Asia 300 Global Business Forum ที่กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 20.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม Inter Continental กรุงเทพฯ
 
         ภายใต้หัวข้อ
         "Resilient Strategies for A Shifting World Order"

 
.
Resilient Strategies for A Shifting World Order
.
.
.
ไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่เกิน 50 ราย)
กรณีส่งแบบตอบรับไปยังสำนักงานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.)
กรุณาแจ้งว่าได้รับข่าวสารจากทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

.
กรุณาส่งแบบตอบรับภายในวันที่ 11 กรกฎาคม 2560
.
.
Attached Files
•  แบบตอบรับเข้าร่วมงานฯ
   Download >


•  กำหนดการ Update
   Download >

 
.
.
.
Contact us
For more information, Please Submit Application To
-------------------------------------------------------------------
| สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  คุณเอกชัย คำแพงดี
  เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | Business Matching
  Tel. 02-345-1123
  Mobile. 086-329-1975
  E-mail : aekachaikh@off.fti.or.th
 
.
              
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน Nikkei Asia 300 Global Business Forum Program | Friday • July 14, 2017
Downloads Pdf

วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 - 20.00 น. ณ ห้อง Grand Ballroom โรงแรม InterContinental กรุงเทพฯ
 
Share