ด่วน! ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย | สัมมนา Latin America, Thailand and beyond-Partnership in Global Value Cha
.
May 30, 2017
ณ ห้อง Lotus 5 - 7 โรงแรม Centara Grand at Central World
.
              
.
.
                                             
.
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา... (เข้าร่วมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
LATIN AMERICA, THAILAND AND BEYOND
Partnership in Global Value Chains
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป
 
.
          ด้วยกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจัดงานสัมมนาในหัวข้อ "Latin America, Thailand and beyond: Partnership in Global Value Chains" ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.30 - 16.00 น. ณ ห้อง Lotus 5 - 7 โรงแรม Centara Grand at Central World เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศในลาตินอเมริกา
 
.
โปรดส่งแบบตอบรับภายใน
25 พฤษภาคม 2560
 
.
Attached Files
•  หนังสือเชิญเข้าร่วมงาน และกำหนดการสัมมนาฯ

•  แบบตอบรับ
   Download >

 
 
.
Contact us
For more information, Please Contact
-------------------------------------------------------------------
|  สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการร่วม 3 สถาบันภาคเอกชน (กกร.)
  คุณณัฐสัณห์ ลีละบุตร 
  Tel. 02-018-6888 ext. 4220
  Fax. 02-622-2184
  E-mail : natthasan@jsccib.org
 
.
              
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 

ด่วน! ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย | สัมมนา Latin America, Thailand and beyond-Partnership in Global Value Cha
Downloads Pdf

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.30 น. ณ ห้อง Lotus 5 - 7 โรงแรม Centara Grand at Central World ---------- จัดโดย กรมอเมริการและแปซิฟิกใต้ กระทรวงการต่างประเทศ
 
Share