สัมมนา ‘‘Thailand- Visegrad 4 Workshop on Business, Culture , R&D , Start – up and Innovation’’
.
May 24, 2017
ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
.
              
.
 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา
โครงการคณะผู้แทนการค้าแสวงหาโอกาสการลงทุน (Outward Investment)
ในกลุ่มตลาด V4
Thailand - Visegrad 4 Workshop
on Business, Culture , R&D , Start – up and Innovation
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป
 
.
.
ผู้สนใจสามารถสมัครและดูรายละเอียดโปรแกรมได้ที่
 
เยี่ยมชมรายละเอียดต่างๆ ได้ที่
 
.
Attached Files
•  หนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการฯ
•  รายละเอียดโครงการฯ
•  (ร่าง) กำหนดการโครงการฯ
•  DITP Company Profile for Investors


   Download >

 
 
.
Contact us
For more information, Please Contact
-------------------------------------------------------------------
| กระทรวงพาณิชย์
  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ • สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 2
  กลุ่มงานยุโรปและ CIS
  ศูนย์ยุโรปศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  Tel. 02-507-8162 หรือ 8165
  Fax. 02-547-4258
  E-mail : eu.ditp@gmail.com
 
.
              
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 

สัมมนา ‘‘Thailand- Visegrad 4 Workshop on Business, Culture , R&D , Start – up and Innovation’’
Downloads Pdf

24 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม 801 ชั้น 8 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
Share