สัมมนา โอกาสสำหรับธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจบริการเกี่ยวเนื่อง ในงาน World Expo 2020 Dubai
.
May 18, 2017 
ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี
.
              
 
.
 
ขอเชิญร่วมงานสัมมนา
โอกาสสำหรับธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจบริการเกี่ยวเนื่อง ในงาน
WORLD EXPO 2020 DUBAI
.
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ • Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป
.
.
         ตามที่ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน World Expo 2020 Dubai ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2563 - 10 เมษายน 2564 ซึ่งเป็นการจัดงาน World Expo ครั้งแรกในภูมิภาคตะวันออกกลาง
 
คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงาน
25 ล้านคนจากทั่วโลก
โดยในระหว่างนี้จะมีโครงการก่อสร้าง เพื่อรองรับงาน World Expo เช่น
• การก่อสร้างโรงแรมที่พักกว่า 100,000 ห้อง
• การก่อสร้างอาคารต่างๆ ในพื้นที่ Expo
• รวมทั้งธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น ...
  > การรับเหมาปูพรม
  > การจัดการระบบเสียง
  > การจัดสวน
ซึ่งผู้ประกอบการในประเทศไทย ที่มีศักยภาพสามารถเข้ารับงานในส่วนต่างๆ ได้

ในการนี้เพื่อสร้างความเข้าใจและการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับงาน จึงมีการจัดสัมมนาฯ
__________
พฤหัสบดี
18 พฤษภาคม 2560 • เวลา 09.00 - 13.00 น.
ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี
 
         เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาส กฎระเบียบและข้อกำหนดต่างๆ ในงานเข้าร่วมงาน World Expo 2020 โดยเชิญผู้จัดงาน World Expo 2020 Dubai และบริษัทผู้รับหมาก่อสร้างที่มีประสบการณ์ในการรับงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาให้ข้อมูลพร้อมตอบข้อซักถาม เพื่อให้ผู้ประกอบการของไทย สามารถขยายตลาดสินค้าและบริการไปยังภูมิภาคตะวันออกกลาง (โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
.
.
Attached Files :
•  หนังสือเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาฯ จาก สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า
•  กำหนดการสัมมนาฯ
•  ใบตอบรับการเข้าร่วมสัมมนาฯ

   Download >
 
.
DUE DATE
ภายในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560
.
.
Contact us
For more information & Submit Application, Please Contact:
-------------------------------------------------------------------
| สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติกส์การค้า
  กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  Tel. 02-507-8433
  Fax. 02-547-4250-1
 
.
                
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

สัมมนา โอกาสสำหรับธุรกิจก่อสร้างและธุรกิจบริการเกี่ยวเนื่อง ในงาน World Expo 2020 Dubai
Downloads Pdf

18 พฤษภาคม 60 • เวลา 09.00 - 13.00 น. ณ ห้องดุสิตธานี ฮอลล์ โรงแรมดุสิตธานี
 
Share