ขอเชิญเข้าร่วนงานแสดงสินค้า Thailand Week 2017 ในเอเชียใต้ (ก.ค. - ส.ค. 60)
.
During July - August 2017
ณ กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา-มาเล มัลดีฟส์ | อาคารแสดงสินค้า Bandaranaike Memorial International Conference Hall (BMICH) และอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติกรุงมาเล (Male National Art Gallery)
ณ เมืองเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย | ห้างสรรพสินค้า Express Avenue
.
                          
.
.
ขอเชิญงานแสดงสินค้า Thailand Week 2017 ในเอเชียใต้ (ก.ค. - ส.ค. 60)
Thailand Week 2017
1. งานแสดงสินค้า Thailand Week & B2B ณ กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา-มาเล มัลดีฟส์
2. งานแสดงสินค้า Thailand Week 2017 ณ เมืองเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย
Opportunity for Thai Entrepreneurs
.
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ • Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป
.
         ด้วย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีกำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมและผลักดันการขยายตลาดสินค้า/บริการไทยสู่ภูมิภาคเอเชียใต้ ในรูปแบบของการจัดงานแสดงสินค้า Thailand Week เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้เจรจาการค้ากับนักธุรกิจในเอเชียใต้ รวมทั้งได้ทดลองจำหน่ายสินค้าตัวอย่างให้กับกลุ่มผู้บริโภค End-consumer เพื่อศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค ตลอดจนความต้องการของตลาด และนำมาปรับปรุง/พัฒนาสินค้าให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดต่อไป โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2560 มีกำหนดดำเนินการ 2 กิจกรรม คือ
  1. งานแสดงสินค้า Thailand Week & B2B ณ กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา-มาเล มัลดีฟส์ กำหนดจัดระหว่างวันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2560 ณ อาคารแสดงสินค้า Bandaranaike Memorial International Conference Hall (BMICH) และอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรมแห่งชาติกรุงมาเล (Male National Art Gallery)
  2. งานแสดงสินค้า Thailand Week 2017 ณ เมืองเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย กำหนดจัดระหว่างวันที่ 10 - 13 สิงหาคม 2560 ณ ห้างสรรพสินค้า Express Avenue
.
.
Attached Files :
  • Invitation Letter of DITP & Tentative Schedule
  • Thailand Week & B2B โคลัมโบ ศรีลังกา-มาเล มัลดีฟส์ (คูหาขนาด 3 x 3 ม.)
 
  • Thailand Week & B2B โคลัมโบ ศรีลังกา-มาเล มัลดีฟส์ (คูหาขนาด 5 x 3 ม.)
 
.
Contact us
For more information, Please Contact:
-------------------------------------------------------------------
| กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
  กลุ่มงานเอเชียใต้ แอฟริกา และตะวันออกกลาง
  Tel. 02-507-8239-40, 02-507-8242
  Fax. 02-547-4213-4
 
.
                
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

งานแสดงสินค้า Thailand Week & B2B ณ กรุงโคลัมโบ ศรีลังกา-มาเล มัลดีฟส์ (7-11 ก.ค. 60) • งานแสดงสินค้า Thailand Week 2017 ณ เมืองเจนไน สาธารณรัฐอินเดีย (10-13 ส.ค. 60)
 
Share