สัมมนา Investment Opportunities in Karnataka, India | 15 พ.ค. 60

.
วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 | เวลา 09.00 – 11.40 น.
ณ ห้อง Meeting Room 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
.
                    
nljjl .
.
ขอเชิญร่วมสัมมนา ... ฟรี ... ไม่มีค่าใช้จ่าย ...
Investment Opportunities in Karnataka, INDIA
จัดโดย ... สถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และรัฐกรณาฏกะ ประเทศอินเดีย
.
.
อุตสาหกรรมเป้าหมาย : อุตสาหกรรมอาหารแปรรูป ธุรกิจการเกษตร พลังงานหมุนเวียน อุตสาหกรรมสิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ วิศวอุตสาหการ วิศวกรรมความเที่ยงตรง
 
รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน
โปรดแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานฯ ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560
(ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับสมัคร เมื่อมีผู้สมัครครบเต็มจำนวน)
.
Attached Files :
  • Invitation Letter

  • ใบสมัคร (Application Form)
 
 
.
Contact us
For more information, Please Contact:
-------------------------------------------------------------------
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
  คุณพินิจ ซินวาล • Commercial Counsellor
  Tel. 02-345-1127
  E-mail : phinits@off.fti.or.th
 
.
                
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

ฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย • ขอเชิญร่วมสัมมนา Investment Opportunities in Karnataka, India | 15 พ.ค. 60 @Meeting Room3, QSNCC, BKK | PR by F.T.I. Business Matching
 
Share