มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา • IP FAIR 2017
.
During May 4 - 7, 2017
At Hall H103, BITEC, Bangna, Bangkok
.
             
.
 
ขอเชิญเข้าร่วมงาน
IP FAIR 2017
มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ • Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป
.
          ด้วย กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา (IP Fair 2017) ระหว่างวันที่ 4 – 7 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร H 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เพื่อแสดงศักยภาพและเผยแพร่ผลงานที่มีนวัตกรรมหรือทรัพย์สินทางปัญญาให้กับผู้สนใจหรือกลุ่มเป้าหมายที่สามารถจะนำไปใช้สร้างโอกาสในการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาในเชิงพาณิชย์และยังเป็นการสร้างความรู้ในวงกว้างและสามารถนำไปต่อยอดด้านงานวิจัยหรือการพัฒนาสินค้าและบริการได้อย่างกว้างขวาง
.
ขอเชิญเข้าร่วมงานในส่วน ....
1. ส่วนจัดแสดงนิทรรศการผลงานนวัตกรรม (Intellectual Property Show Case)
2. ส่วนจัดแสดงและจำหน่วยสินค้าทรัพย์สินาทางปัญญา (Retail)
3. ส่วนจัดแสดงสินค้าและจำหน่วยสินค้าทรัพย์สินาทางปัญญาในรูปแบบพาวิลเลี่ยน (Pavilion)
.
กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมงานฯ
1. นักประดิษฐ์
2. นักออกแบบ
3. ผู้สร้างสรรค์
4. เจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาผู้ประกอบการ
5.
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน
6. กลุ่มประเทศอาเชียนต่าง
.
กลุ่มเป้าหมายที่ร่วมงานฯ
40,000 คน
  • ผู้ประกอบการ SMEs
  • นักลงทุน
  • นักธุรกิจ
  • นิสิต นักศึกษา
  • ประชาชนทั่วไป
.
.
Attached Files
  • ใบสมัครเข้าร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา
IP FAIR 2017 : Show Case Application  Download >
  • ใบสมัครเข้าร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา
IP FAIR 2017 : Retail Application Download >
  • ใบสมัครเข้าร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา
IP FAIR 2017 : Pavilion Application Download >
  • รายละเอียดการจัดงานฯ
 
 
.
Contact us
For more information, Please Contact
-------------------------------------------------------------------
| กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
  คุณพิเชษฐ์ อินไกร | คุณณัฐกิตติ์ ทะสา
  DIP HOTLINE 1368
  Tel. 02-547-4313, 02-547-4664
  E-mail: ipfair2017@gmail.com
  Website: www.ipfairthailand.com
 
.
              
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 
4 – 7 พฤษภาคม 2560 ณ อาคาร H 103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
 
Share