ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย • ขอเชิญร่วมสัมมนา Sri Lanka Tea Talk # 2 …การค้าการลงทุนในศรีลังกา
.
April 04, 2017
ณ ห้องประชุม ส.อ.ท. 1, ชั้น 4  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
.
                                                                       
.
 
FREE Seminar
สถานทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ขอเชิญร่วมสัมมนา… ฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย
.
.
.
.
Trade & Investment Opportunities
in Sri Lanka
.
.
จัดโดย
สถานทูตศรีลังกาประจำประเทศไทย ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
.
.
Attached Files :
โปรดแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานฯ 
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2560
•  Application Form รับจำนวนจำกัด 
   Download >


•  Agenda
   Download >
 
.
Contact us
For more information, Please Contact
-------------------------------------------------------------------
| สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  คุณพินิจ ซินวาล
  Tel. 02-345-1127
  E-mail: phinits@off.fti.or.th,phinit.fti@gmail.com
 
.
                
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกรรม เครื่องนุ่งห่ม การศึกษา สินค้าส่งออก การบริการด้านส่งออก โครงสร้างพื้นฐาน การบริการด้านความรู้ การท่องเที่ยวและสันทนาการ และด้านอื่นๆ เช่น พลังงาน, สื่อสาร, บริการ
 
Share