ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย • ขอเชิญร่วมสัมมนา Investment Opportunities in Madhya Pradesh, India
.
March 20, 2017
ณ ห้อง Meeting Room 2 ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ
.
                            
.
 
FREE Seminar
สถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และรัฐมัธยประเทศ ประเทศอินเดีย ขอเชิญร่วมสัมมนา… ฟรี…ไม่มีค่าใช้จ่าย
.
.
.
         
.
   Investment Opportunities
   in Madhya Pradesh, INDIA
.
.
จัดโดย
สถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สและรัฐมัธยประเทศ ประเทศอินเดีย
.
.
Attached Files :
โปรดแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานฯ
ภายในวันที่ 17 มีนาคม 2560
•  Application Form รับจำนวนจำกัด 100 ท่าน
   Download >


•  Invitation... & Agenda
   Download >
 
.
Contact us
For more information, Please Contact
-------------------------------------------------------------------
| สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  คุณพินิจ ซินวาล
  Tel. 02-345-1127
  E-mail: phinits@off.fti.or.th
 
.
              
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 

ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย • ขอเชิญร่วมสัมมนา Investment Opportunities in Madhya Pradesh, India
Downloads Pdf

20 มีนาคม 2560 | ณ ห้อง Meeting Room 2 ชั้น 3ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ | จัดโดย สถานทูตอินเดียประจำประเทศไทย ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และรัฐมัธยประเทศ ประเทศอินเดีย
 
Share