ขอเชิญเข้าร่วมสัมมา ฟรี! Thailand Industry 4.0 Forum 2017
.
March 15, 2017
At Jupiter Room 8-10, Impact, Muang Thong Thani, Nonthaburi, Thailand
.
                    
.
 
ขอเชิญเข้าร่วมงาน...
Thailand Industry 4.0
Forum 2017
.Ff
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ • Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป


         ด้วยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ บริษัท แอดวานซ์เทค  คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กำหนดให้มีการจัดงานสัมมนาในหัวข้อ “Thailand Industry 4.0 Forum 2017 ”
ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุม Jupiter 8 -10 อิมแพคอารีน่า เมืองทองธานี
เวลา 08.30 – 16.00 น.

         งานสัมมนาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่อง Industry 4.0 ในประเทศไทยให้กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ
และวิทยากร เกี่ยวกับindustry 4.0 รวมถึงจะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ iFactory Solution Branding และ Industry 4.0 Ecosystem
 
.
.
.
Attached Files
•  Aganda
   Download > 

•  Registration Online : Free Registration! Limited Seats Available
   Download > 
 
 
.
Contact us
For more information, Please Contact
-------------------------------------------------------------------
| บริษัท แอดวานซ์เทค คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
  Tel. 02-248-3140 ต่อ 4664
  E-mail: th.marketing@advantech.com
 
.
              
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมา ฟรี! Thailand Industry 4.0 Forum 2017
Downloads Pdf

15 มีนาคม 2560 • เวลา 08.30 – 16.00 น. • ณ ห้องจูปิเตอร์ 8 – 10 อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี
 
Share