ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Business Matching กับคู่กิจการจากประเทศญี่ปุ่น (47 บริษัท)
.
March 6, 2017
At JETRO Bangkok (Aichi Office), Bangkok, Thailand
.
                            
.
 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ Business Matching
กับคู่กิจการจากประเทศญี่ปุ่น (47 บริษัท)
ภายใต้โครงการ...
TNB
Thai-Nihon Business Matching
โครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและหน่วยงานท้องถิ่นญี่ปุ่นที่ลงนาม MOU
.Ff
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ • Business Matching
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป


           จากเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2559 ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่าง ก.ส.อ. และตัวแทนของจังหวัดที่
ลงนาม MOU โดยมีท่านอธิบดีพสุ เป็นประธานฯ ในการประชุม ได้มีการริเริ่มโครงการ TNB
(Thai- Nihon Business Matching) ซึ่งเป็นการสร้าง Platform เพื่อจับคู่กิจการของไทยและญี่ปุ่น
โดยได้นำ Matching Sheet ของบริษัทญี่ปุ่นที่เข้าร่วมโครงการฯ มาขึ้นหน้าเว็บ

          เพื่อให้บริษัทไทย (ผู้ประกอบการไทย) ที่สนใจและสามารถทำการติดต่อประสานงานได้ เพื่อการเจรจาธุรกิจได้ โดยขณะนี้มีบริษัทญี่ปุ่นที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 47 บริษัท และจะมีบริษัทมาเพิ่มเป็นระยะในอนาคต
.
ข้อมูลผู้ประกอบการญี่ปุ่นที่สนใจทำการลงทุนกับผู้ประกอบการไทย
.
- Kawashima Co., Ltd.

- SHOWA ELECTRIC MFG.CO., LTD.

- Technoplast Co., Ltd.

- Thai Netec Co., Ltd.

- FUJI SEIRA (THAILAND) Co., Ltd.

- GUNMASEIKO  (THAILAND) CO., LTD.

- Mitsuya Seiko Co., Ltd.

- SASAYAMA CO., LTD.

- International Alloy Corp

- KOHBYO (THAILAND) CO., LTD.
.
.
- Aica Kogyo Company, Limited

KUROITSU (THAILAND) CO., LTD

MATSUMOTO INDUSTRY CO., LTD

- SHOWA ELECTRIC MFG.CO.,LTD

- Technoplast Co.,Ltd

- Thai Netec Co.,Ltd

TOK ENGINEERING CO.,LTD

- FISA CORPORtATION

- FUJI SEIRA (THAILAND) Co.,Ltd

- ICEMAN Corporation

- Morisaki Inc.

- Kenrack System Co.,Ltd

KOTOBUKI TECHREX LTD

GUNMASEIKO  (THAILAND) CO.,LTD

- Kyosei Co., Ltd

- YONAGO STEEL CO., LTD

- SASAYAMA CO.,LTD

-  ISHIGANE SEIKI CO.,LTD

- International Alloy Corp

- KOHBYO (THAILAND) CO., LTD

- MANUFACTURE OVERHAUL RAPID AND OPTIMAL
.
.
ยังไม่มีข้อมูลระบุ
.
.
Izuhara Solutions Co., Ltd

- Nanzan-en Tea Corpporation

- NISSEN CORPORATION 

-  KEI KEI CO.,LTD
.
.
- Izuhara Solutions Co., Ltd

- Nanzan-en Tea Corpporation

- OTENTO (THAILAND) CO.,LTD

- MARUE SHOYU CO.,LTD

- Nanao Confectionery Co., Ltd

- Nishida Machinery Co., Ltd

- KOTOBUKI TECHREX LTD

- AIYA CO., LTD
.
.
- KUROITSU (THAILAND) CO., LTD

- MATSUMOTO INDUSTRY CO., LTD

- SHOWA ELECTRIC MFG.CO.,LTD

- Technoplast Co.,Ltd

- TOA Eletronics Inc.

- KAWAMASA INDUSTRY INC.

- Kyoei Engineering Co.,Ltd

- TOK ENGINEERING CO.,LTD

- UCAN Co., Ltd

- MIURA INDUSTRIES (THAILAND) CO.,LTD

- Morisaki Inc.

- Nishida Machinery Co., Ltd

- YONAGO STEEL CO., LTD

- Y.S ENGINEERING LTD
.
.
.
- OTENTO (THAILAND) CO.,LTD

ICEMAN Corporation

- ISHIGANE SEIKI CO.,LTD
.
.
.
Aica Kogyo Company, Limited

- AIHO THAI CO., LTD

Kawashima Co., Ltd

- TOA Eletronics Inc.

- Eicoh TEC Co.,Ltd

- MIURA INDUSTRIES (THAILAND) CO.,LTD

- Ishizuka Chemical (Thailand) Co., Ltd

YONAGO STEEL CO., LTD

- KEI KEI CO.,LTD

- Tottori Resource Recycling,Inc

- DAIKYO Co., Ltd

- Y.S ENGINEERING LTD

- MANUFACTURE OVERHAUL RAPID AND OPTIMAL
.
.
- Kenrack System Co.,Ltd

- Akademia Systems Corporation
.
.
- FOOTMARK COPRATION

- YAMASA TOKEI KEIKI Co., LTD

- ISHIGANE SEIKI CO.,LTD

NAGAO SYSTEM INC.
 
 
URL : Website และ Facebook
•  Website : ศูนย์บริการธุรกิจอุตสากรรม (BSC)
   Click Here >

•  Facebook : Thai-Nihon Business Matching • @TNB2017
   Click Here >

 
 
.
Contact us
For more information, Please Contact
-------------------------------------------------------------------
| สำนักงานตัวแทนจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่น
  JETRO Bangkok (Aichi Office)
  16 fl., Nantawan Bldg., 161 Rajadamri Rd., Bangkok 10330 Thailand.
  คุณพสิษฐ์ อังศุไพฑูรย์
  Tel. +66 2 253 6441 Ext.162
  Mobile. +66 8 5409 1526
  E-mail: aichi-bkk1@jetro.go.jp
 
.
              
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
 
ภายใต้โครงการ TNB (Thai- Nihon Business Matching) • โครงการของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและหน่วยงานท้องถิ่นญี่ปุ่นที่ลงนาม MOU
 
Share