ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อาหารเย็น
.
February 3, 2017
ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
.
             
.
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และการเชื่อมโยงห่วงโซ่อาหารเย็น
Climate Change and Linkage to Cold Food Chain and Comfort Cooling in Urban Areas
.
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป
.
.
.
Attached File
• หนังสือเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา - การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ...
   Download > 

• กำหนดการสัมมนาฯ
  Download >


• ใบตอบรับสัมมนาฯ
  Download >
.
.
.
Contact us
For more information, Please Contact
.
.
| สำนักความร่วมมือและช่วยเหลือภูมิภาค..
  คุณรัฐพล ศรีเจริญ
  Tel. 02-216-1894-7 ต่อ 101
  Fax. 02-216-1898
  E-mail: rattapol@itd.or.th
.
.
.
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา • การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อาหารเย็น
Downloads Pdf

23 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมโนโวเทลกรุงเทพ สยามสแควร์ กรุงเทพฯ
 
Share