ขอเชิญเข้าร่วมงานฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น • โครงการอบรมสัมมนา | สิทธิประโยชน์จากการจดแจ้งทาง
.
March 6, 2017
ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 กรมสรรพากร
.
                                               
.
ขอเชิญเข้าร่วมงาน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น • โครงการอบรมสัมมนา ...
“สิทธิประโยชน์จากการจดแจ้งทางภาษีอากรและการใช้งบการเงินที่ถูกต้อง”
กรมสรรพากร • The Revenue Department
.
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป


           กรมสรรพากรได้แจ้งกำหนดการจัดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์จากการจดแจ้งทางภาษีอากรและการใช้งบการเงินที่ถูกต้อง” ในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 กรมสรรพากร
.
.
สมัครเข้าร่วมงานฯ : ติดต่อฝ่ายบริหารองค์กร สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
REGISTRATION Online NOW!
Click Here : goo.gl/5oJJCw
คุณวิศรุต วิมาลี และ คุณปิยะฉัตร ศรีชมภู
Tel.02-345-1150
E-mail : wisarutw@off.fti.or.th, piyachats@off.fti.or.th
ภายในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560
.
.
.
Attached File
• หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาฯ
   Download > 

• ร่างคำถาม
  Download >


• กำหนดการ
  Download >
.
.
.
Contact us
For more information, Please Contact
.
.
| สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ..
  ฝ่ายบริหารองค์กร  
  คุณวิศรุต วิมาลี และ คุณปิยะฉัตร ศรีชมภู  
  Tel. 02-345-1150  
  E-mail : wisarutw@off.fti.or.th, piyachats@off.fti.or.th  
.  
.
.
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

ขอเชิญเข้าร่วมงานฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น • โครงการอบรมสัมมนา | สิทธิประโยชน์จากการจดแจ้งทาง
Downloads Pdf

6 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องพระอุเทน 1 ชั้น 2 กรมสรรพากร
 
Share