กิจกรรมเชื่อมโยงการลงทุนและการเจรจาธุรกิจ Business Matching กับผู้ประอบการประเทศญี่ปุ่น
.
March 2-5, 2017
At Hall 104 BITEC | BANGKOK | THAILAND
.
             
.
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมฯ
กิจกรรมเชื่อมโยงการลงทุนและการเจรจาธุรกิจ
Business Matching กับผู้ประกอบการประเทศญี่ปุ่น
ภายในงาน Thailand Industrial Fair 2017
.Ff
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป

 
.
..
.
.
Attached File
• หนังสือเชิญ
  + Brochure Business Matching with Japan on ThailandIndustrialFair2017
   Download > 

• ข้อมูลผู้ประกอบการญี่ปุ่น 13 กิจการ
  Download >


• แบบฟอร์มสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ
  Download >
.
.
.
.
Contact us
For more information, Please Contact
.
.
| กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ..
  สำนักบริหารยุทธศาสตร์ ส่วนบริหารจัดการข้อมูลและปรึกษาแนะนำ  
  คุณพันธุ์ทิพา เอมพิณ และ คุณสุดารัตน์ อัศวถาวรถา  
  Tel. 02-202-4426-7  
  Fax. 02-354-1537  
  E-mail: japandesk.dip@gmail.com  
.
.
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

กิจกรรมเชื่อมโยงการลงทุนและการเจรจาธุรกิจ Business Matching กับผู้ประอบการประเทศญี่ปุ่น
Downloads Pdf

2-5 มีนาคม 2560 (ในงาน Thailand Industrial Fair 2017) ณ Hall 104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา กรุงเทพฯ
 
Share