สัมมนาหัวข้อ ... เกาะติดเทรนด์การค้ายุคใหม่
.
February 16, 2017
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
.
                             
.
ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา... (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น)
เกาะติดเทรนด์การค้ายุคใหม่
จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ • กระทรวงพาณิชย์
.Ff
.
เรียน  สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
และ ผู้ประกอบการทั่วไป

ด้วย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ มีกำหนดจัดงานสัมมนาหัวข้อ ...
"เกาะติดเทรนด์การค้ายุคใหม่"
ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 08.30 - 13.00 น.
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ...
สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ภาคส่วนเกี่ยวกับแนวโน้มของความตกลงการค้ายุคใหม่
  ที่มีมาตราฐานสูง ประเด็นการค้าใหม่


เป็นแนวมทางในการปรับตัวและเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข็งขัน
  รองรับการเปลี่ยนแปลง
 
.
 
.
Attached File
• หนังสือเชิญเข้าร่วมงานสัมนาฯ   |   กำหนดการ   |   แบบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนาฯ
  Download >
 
Due Date : ภายในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560
 
.
Contact us
For more information, Please Contact
.
.
| สำนักพัฒนาความพร้อมทางการค้า
  กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ | กระทรวงพาณิชย์
  Tel. 02-507-7222
  Fax. 02-547-5618, 02-547-5610
  E-mail : achara_dtn@hotmail.com
.
.
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

สัมมนาหัวข้อ ... เกาะติดเทรนด์การค้ายุคใหม่
Downloads Pdf

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว จัดโดย กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ • กระทรวงพาณิชย์
 
Share