ต้อนรับคณะ JICPA • The Japanese Association of Certified Public Accountants (สมาคมวิชาชีพบัญชีของญี่
.
February 2, 2017
At ห้องประชุม ส.อ.ท.1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
.
             
.
ขอเชิญเข้าร่วมต้อนรับคณะ
JICPA
The Japanese Association of Certified Public Accountants
.Ff
.
เรียน    สมาชิกหน่วยงานจับคู่ธุรกิจ (Business Matching)
           สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
           และ ผู้ประกอบการทั่วไป
        
           ด้วย สำนักงาน กกร. แจ้งเรื่องการต้อนรับคณะ The Japanese Association of Certified Public Accountants or JICPA (สมาคมวิชาชีพบัญชีของญี่ปุ่น) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ส.อ.ท.1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ...
ประชุมหารือถึงความร่วมมือกับหน่วยงานฯ
  นำเสนอการให้บริการต่างๆ แก่ภาคเอกชนไทย เช่น การบริการทางด้านการเงิน, การบัญชี, การตรวจสอบ และการพัฒนาธุรกิจ
เป็นต้น

การส่งเสริมการลงทุน
  อำนวยความสะดวกสำหรับการเข้ามาลงทุนในประเทศญี่ปุ่น ของภาคเอกชนไทยในอนาคต

Business Networking

 
.
 
.
Attached File
• Info-The Japanese Association of Certified Public Accountants or JICPA
   Download > 

• Agenda
  Download >


• List of JICPA Delegate to Thailand
  Download >
 
.
Contact us
For more information, Please Contact
.
.
| สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ..
  คุณวิศรุต วิมาลี | ฝ่ายบริหารองค์กร  
  Tel. 02-345-1150  
  E-mail : wisarutw@off.fti.or.th  
.  
.
.
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

ต้อนรับคณะ JICPA • The Japanese Association of Certified Public Accountants (สมาคมวิชาชีพบัญชีของญี่
Downloads Pdf

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30-12.00 น. ณ ห้องประชุม ส.อ.ท.1 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 
Share