กิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม : ผู้ซื้อพบผู้ขาย ครั้งที่ 269 | VMC Open-house at Calsonic Kansei
.
December 23, 2016
ณ โรงแรม เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี
.
                                   
.
.
 
.กิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม : กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์
.ผู้ซื้อพบผู้ขาย (VCM) ครั้งที่ 269
.VCM Open-house at Calsonic Kansei
บริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนให้กับบริษัทรถยนต์รายใหญ่ เช่น NISSAN, ISUZU, MITSUBISHI, MAZDA, SUZUKI, GM
.Ff
.
Dear  The Federation of Thai Industries Member | Business Matching Member And Entrepreneurs
.
VCM
Open-house at Calsonic Kansei
.
 
.
Register Online Only! | Duedate : ภายในวันจันทร์ที่ 19 ธ.ค. 59
 
• สมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯ
 
 
.
Contact us
For more information, Please Contact
.
.
| คุณปิยฉัตร, คุณณชนก, คุณกัญญารัตน์ และคุณระพีพรรณ ..
  Tel. 02-553-8436 หรือ 02-553-8111 ต่อ 6108 และ 6163  
  Fax. 02-553-8325  
  E-mail : info.thaisubcon@gamil.com, nachanok@boi.go.th, kanyarat@boi.go.th, raphiphan@boi.go.th  
  Website : www.build.boi.go.th  
 
.
.
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน | สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

 

 
พบกับผู้ซื้อชั้นนำ : อุตสาหกรรมยานยนต์ และอุตสาหกรรมอิเล็คทรอนิกส์
 
Share