งานแสดงสินค้า PT/EXPO CHINA 2017
.
September 27 - 30, 2017
At China International Exhibition Centre (CIEC)
.
             
.
งานแสดงสินค้า
PT/EXPO
CHINA 2017
.Ff
.
Dear  The Federation of Thai Industries Member | Business Matching Member
And Entrepreneurs
        
         ด้วยสำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง ได้รับการประสานจาก China National Postal and Telecommunications Appliances Corp. (PTAC) ว่าหน่วยงานดังกล่าวจะมีการจัดงานแสดงสินค้า PT/EXPO CHINA 2017 ซี่งเป็นงานแสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ระหว่างวันที่ 27 - 30 กันยายน 2560 | ณ China National Conference Centre, กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน
.
THE MOST INFUENTIAL
ICT EVENT IN CHINA
.
 
.
Attached File

• PT/EXPO CHINA 2017 • หนังสือขอความอนุเคราะห์ฯ
   Download > 


• PT/EXPO CHINA 2017 • Brochure
   Download > 

• เอกสารสรุปผลการจัดงาน PT/EXPO CHINA 2016
  POST EVENT REPORT | PT/EXPO CHINA 2016
  Download >

• PT/EXPO CHINA 2017 • FloorPlan
  B1 Download > 
  L1 Download > 


 
 
.
Contact us
For more information, Please Contact
.
.
| Ms. Phoebe Ding ..
  Tel. +86 10 6642 8821  
  E-mail : dinghuiqun@ptac.com.cn  
.  
| Ms. Joan Zhu  
  Tel. +86 10 6642 8708  
  E-mail : zhuruijing@ptac.com.cn  
.
.
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

ระหว่างวันที่ 27 - 30 กันยายน 2560 | ณ China National Conference Centre, กรุงปักกิ่ง
 
Share