งานแสดงสินค้า Made in China ครั้งที่ 2 | Qatar
.
November 15-18, 2016
At The Doha Exhibition and Convention Center
.
         
.
 
งานแสดงสินค้า
Made in China ครั้งที่ 2
ภายใต้การอุปถัมภ์ของ Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani
.Ff
.
Dear  The Federation of Thai Industries Member | Business Matching Member
And Entrepreneurs
        
ด้วย กระทรวงการต่างประเทศได้รับหนังสือจากสถานเอกอัครราชทูตกาตาร์ประจำประเทศไทย
แจ้งว่า กาตาร์มีกำหนดจะจัดงานแสดงสินค้า Made in China ครั้งที่ 2 ภายใต้การอุปถัมภ์ของ
Sheikh Abdullah bin Nasser bin Khalifa Al Thani นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2559
ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการกรุงโดฮา รัฐกาตาร


งานแสดงสินค้า Made in China ครั้งที่ 2
จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง
หอการค้ากาตาร์
• ศูนย์เศรษฐกิจระหว่างประเทศและการแลกเปลี่ยนด้านวิชาการของจีน
  กระทรวงพาณิชย์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

โดยเป็นการแสดงสินค้าระดับกลางและระดับสูง ในสาขา...
• สถาปัตยกรรม
• วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน


 
.
 
 
Contact us
For Future information and/or Details, Please Contact
.
.
| Mrs. Layal Thabit ..
  Tel. +974 5598 3451  
  E-mail : layal@qcci.org  
.  
| กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา  
  กองตะวันออกกลาง  
  Tel. 02 203 5000 Ext. 12045  
  Fax. 02 643 5053  
.
.
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมและนิทรรศการกรุงโดฮา รัฐกาตาร์
 
Share