งาน International Engineering Sourcing Show • IESS 2017
.
March 16 - 18, 2017
At Chennai Trade Centre, Chennai, India
.
.
งานแสดงสินค้า
IESS 2017
International Engineering Sourcing Show
.
.
Dear  The Federation of Thai Industries Member | Business Matching Member
And Entrepreneurs
        
ด้วยกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมของสาธารณรัฐอินเดีย มีกำหนดจัดงานแสดงสินค้า International Engineering Sourcing Show | IESS 2017
ระหว่างวันที่ 16 – 17 มีนาคม 2560 ณ เมืองเจนไน รัฐทมิฬนาฑู ประเทศอินเดีย
 
งานแสดงสินค้า IESS 2017 เป็นงานด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมเครื่องจักรกลนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศอินเดีย จัดขึ้นประจำทุกปี นับตั้งแต่ปี 2555
 
โดยเน้นกลุ่มสินค้า
• เครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรม
• เครื่องจักรไฟฟ้าและชิ้นส่วน
• เครื่องจักรกลการเกษตร
• เครื่องจักรกลสำหรับอุตสาหกรรมยานยนต์
• สินด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต
• พลังงานทดแทนทางเลือก

 
.
ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดของงานและค่าใช้จ่ายของการเข้าร่วมงาน
REGISTRATION ON
www.iesshow.in
EXHIBITORS • BUYERS
CONFIRM YOUR PATICIPATION TODAY
 
.
Attached File
• หนังสือเชิญเข้าร่วมงานและรายละเอียดงาน   Download > 
  International Engineering Searching Show (IESS) 2017
 
.
Contact us
For more information, Please Contact
.
.
| สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ เมืองเจนไน ..
  Tel. +91 444 230 0790, +91 444 218 8514  
  E-mail : thaitcchennai@gmail.com, ttcmailbkk@gmail.com  
.  
.  
| กลุ่มงานยุทธศาสตร์ภูมิภาคเอเซียใต้  
  Tel. 02-507-8239-40  
  Fax. 02-547-4213-4  
.
.
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 

งาน International Engineering Sourcing Show • IESS 2017
Downloads Pdf

16 -18 March 2017 | At Chennai Trade Centre, Chennai, India
 
Share