มหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา | IP Fair 2016
.
August 11-14, 2016
Plenary Hall 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
.
.
.
IP Fair 2016
งานมหกรรมทรัพย์สินทางปัญญา :
ภายใต้แนวคิด Innovation for Life and Living (Smart Living,Food, Health and Wellness)
.
.
เรียน   สมาชิก F.T.I. Business Matching และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
          และผู้ประกอบการทั่วไป

        
          ด้วยกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงานทรัพย์สินทางปัญญา :
ภายใต้แนวคิด Innovation for Life and Living (Smart Living,Food, Health and Wellness)

          ระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2559
Plenary Hall 1-3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

          เพื่อแสดงผลงานนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญาของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษากว่า 200 ราย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการนำทรัพย์สินทางปัญญาไปใช้ในเชิงพาณชย์


Business Matching
          ภายในงาน IP Fair 2016 มีการจัดพื้นที่เจรจาธุรกิจ บริเวณ Business Lounge ด้านหน้าห้อง Plenary เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคู่ธุรกิจ ที่มีการลงทะเบียนนัดหมายเจรจาภายในงาน โดยมี...
  • พื้นที่นั่งหารือ
  • สิ่งอำนวยความสะดวก อาทิ คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต รวมถึงเครื่องดื่มบริการ
.
 
 
.
Attached File
• หนังสือเรียนเชิญเข้าร่วมงาน    Download > 
  IP Fair 2016

• แบบลงทะเบียนเพื่อนัดเจรจาธุรกิจ
  Business Matching Registration   
Download > 

• Fair Catalog    Download > 
  Business Matching

 
 
 
.
Contact us
For more information, Please Contact
.
.
  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
| กรมทรัพย์สินทางปัญญา | กระทรวงพาณิชย์ ..
  ..
| สำรองที่นั่ง  เพื่อเข้าฟังการประกวด | ส่วนประสานงานการประกวดการนำเสนอธุรกิจ  
  รับจำนวนจำกัด และขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้แจ้งชื่อสำรองก่อน  
   
| ส่วนประสานงาน การเจรจาธุรกิจ Business Matching  
   
  คุณศศิประภา  
  Mobile. 086-399-9985  
   
  คุณดาวดี  
  Mobile. 081-986-6434  
   
  Tel. 02-718-6684  
  Fax. 02-718-6682  
  E-mail : ipmatching2016@gmail.com  
  Website: www.ipthailand.go.th  
.                ติดตามรายชื่อผู้เข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย  
.
.
.
.
.
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
ภายใต้แนวคิด Innovation for Life and Living (Smart Living,Food, Health and Wellness)
 
Share