จับคู่ธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจประเทศเกาหลี • 2016 BCCI Trade Mission to Thailand
.
October 6, 2016
ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
.
.
    
.
การจับคู่ธุรกิจจากกลุ่มธุรกิจ
ประเทศเกาหลีกับประเทศไทย
2016 BCCI Trade Mission to Thailand
.
.
เรียน   สมาชิก F.T.I. Business Matching และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
          และผู้ประกอบการทั่วไป
        
         ด้วยบริษัท เอเชี่ยน คอร์ปเปอเรท ทราเวล จำกัด (สำนักงานใหญ่) ได้รับมอบหมายจาก The Busan Chamber of Commerce and Industry (BCCI) ประเทศเกาหลี  ให้เป็นผู้ดำเนินการจับคู่ธุรกิจระหว่างนักธุรกิจกลุ่มอุตสาหกรรมจากประเทศเกาหลี กับกลุ่มธุรกิจในประเทศไทย  ภายใต้ชื่อโครงการ “2016 BCCI Trade Mission to Thailand” โดยจะจัดงานในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

      
        การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ...
        1. แนะนำผลิตภัณฑ์กลุ่มอุตสาหกรรมจากประเทศเกาหลี
        2. เพื่อการแลกเปลี่ยนทางการตลาด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในอนาคต
            ระหว่างประเทศไทยและประเทศเกาหลีต่อไป 

        ในงานนี้จะมีบริษัทจากประเทศเกาหลีทั้งหมด 6 บริษัท ซึ่งเกี่ยวข้องกับ...
        1. อุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
        2. อุตสาหกรรมทั่วไป

        เข้าร่วมเพื่อพบปะกับตัวแทนอุตสาหกรรมจากประเทศไทย ทั้งจากภาครัฐ  สมาคม องค์กรเอกชน  และบริษัทที่เกี่ยวข้องและสนใจในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น
.
.
Attached File
  • Invitation Letter - 2016 BCCI Trade Mission to Thailand   Download >
  • 2016 BCCI Trade Mission to Thailand Delegation List   Download >
  • Meeting Time Table_All   Download >
  • Meeting Time Table_Delegation Name   Download >
.
Presentation ~ Company Profile
• BK Enterprise Co., Ltd.   Download >
• Eunsung Co., Ltd.   Download >
• HANYEONG METAL IND Co., Ltd.   Download >
• IIhung Co., Ltd.   Download >
• JR Corp Ltd.   Download >
• Seyang ENG   Download >

 
.
.
Contact us
For more information, Please Contact
.
.
| คุณจิราภรณ์  ภูมิกระจ่าง ..
  ผู้ประสานงานโครงการ ..
  โทรศัพท์ 084 347 9920  
  E-mail: keaw@asiancorptravel.com  
.  
.  
.
.
.


 
           


.


 
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ~ Business Matching
ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


 
6 ตุลาคม 2559 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ
 
Share