สัมมนา Global Research Briefing : Y2016 Economic Wrap-up and 2017 Economic Outlook
.
.

.
ขอเรียนเชิญเข้างานสัมมนา   ฟรี!  

.
สรุปภาวะเศรษฐกิจโลกและไทย
ในปี 2016 และแนวโน้มปี 2017
Global Research Briefing
Y2016 Economic Wrap-up
and Y2017 Economic Outlook
 
 
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 | ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
                   
เรียน   สมาชิก F.T.I. Business Matching และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
          และผู้ประกอบการทั่วไป
        
          ด้วย ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นธนาคารไทยที่มีเครือข่ายที่แข็งแกร่งในหลายภูมิภาคและมีทีมนักเศรษฐศาตร์ ที่มีความรู้ความสามารถทั้งในและต่างประเทศ โดยทางธนาคารจัดให้มีงาน Global Research Briefing อยู่เป็นประจำทุกปี เพื่อให้...

  • มุมมองทางด้านภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจโลก
  • ภาวะเศรษฐกิจประเทศไทย
  • อัตราแลกเปลี่ยน กับผู้ประกอบการในประเทศไทย
       
        โดยสำหรับในครึ่งปีหลังของปี 2559 นั้นทางธนาคารจะได้มีการจัดสัมมนา Global Research Briefing : Y2016 Economic Wrap-up and Y2017 Economic Outlook ในวันที่ 6 ตุลาคม 2559 โดยรายละเอียดกำหนดการสัมมนาได้ชี้แจ้งใน (เอกสารแนบ)

 

 
   
 
 
Attached File
  • กำหนดการสัมมนาฯ   Download >
  • แบบตอบรับการเข้าร่วมงานสัมมนาฯ   Download >
 
รับจำนวนจำกัด
Due Date : ภายในวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559
 
 
    ..For more information, Please Contact
Contact us ..ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  ..สายงานพาณิชย์ธนกิจ
  ..คุณนพดา
  ..โทรศัพท์ 02-724-3787
  ..โทรสาร 02-724-7222
  ..E-mail : napada.voradoon@sc.com
   
                   
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                   

สัมมนา Global Research Briefing : Y2016 Economic Wrap-up and 2017 Economic Outlook
Downloads Pdf

6 ตุลาคม 2559 | ณ โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ
 
Share