งานแสดงสินค้า BRICS Trade Fair 2016 | 12-14 ตุลาคม 2559 ณ กรุงนิวเดลี
..

.
ขอเรียนเชิญเข้างานแสดงสินค้า

.
BRICS Trade Fair 2016

.

.
ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2559 | ณ กรุงนิวเดลี

..
                   
เรียน   สมาชิก F.T.I. Business Matching และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
          และผู้ประกอบการทั่วไป
        
          ด้วย รัฐบาลอินเดียมีกำหนดเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมระหว่างสมาชิกประเทศ BRICS และ BIMSTEC ในวันที่ 16 ตุลาคม 2559 ณ เมืองกัว สาธารณรัฐอินเดีย และเพื่อสานความสัมพันธ์ด้านความร่วมมือระหว่างสมาชิกในกลุ่มประเทศ BRICS และ BIMSTEC
 
         กระทรวงต่างประเทศอินเดีย จึงร่วมกับ Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry (FICCI) กำหนดจัดงานแสดงสินค้า BRICS TRADE FAIR 2016 ระหว่างวันที่ 12 - 14 ตุลาคม 2559 ณ กรุงนิวเดลี
 
         ขอเรียนเชิญสมาชิกฯ และผู้ประกอบการ เข้าร่วมจัดแสดงสินค้าในพื้นที่คูหา BIMSTEC และขอเชิญขวนนักธุรกิจไทยเข้าเยี่ยมชมงานดังกล่าว

 

 
Attached File
• หนังสือเรียนเชิญเข้าร่วมงาน BRICS TRADE FAIR 2016  Download >
• Brochure  Download >
 
 
    ..For more information, Please Contact
Contact us ..BRICS Trade Fair
  |.Mr. Mehul Tyagi | Sr. Assistant Director, FICCI
  ..Tel. +91 11 2348 7225
  ..Mobile +91 99 9982 9252
  ..E-mail : mehul.tyagi@ficci.com
   
 
   
  |.Mr. Deepak Boora | Assistant Director, FICCI
  ..Tel. +91 11 2348 7225
  ..Mobile +91 99 9040 9086
  ..E-mail : deepak.boora@ficci.com
   
                   
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                   
 
Share