ร่วมจัดแสดงคูหาประชาสัมพันธ์ในงานสัมมนา “โอกาสและความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ”
..
              
.
ขอเชิญเข้าร่วมจัดแสดงคูหาประชาสัมพันธ์ในงานสัมมนา

.
โอกาสและความสำเร็จ

               ในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ               
.

.
วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 | เวลา 09.30 - 16.30 น.
ณ ห้อง Auditorium ศูนย์ C ASEAN อาคาร Cyber World Tower ถนนรัชดาภิเษกฯ กรุงเทพฯ

..
                   
เรียน   สมาชิก F.T.I. Business Matching และสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
          และผู้ประกอบการทั่วไป
        
          ด้วย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ มีกำหนดจัดสัมมนา “โอกาสและความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ” เพื่อส่งเสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการไทยให้มองเห็นลู่ทาง โอกาส และเตรียมความพร้อมแก่ผู้ประกอบการไทยในการทำธุรกิจเชิงรุกโดยขยายการดำเนินธุรกิจสู่ต่างประเทศ
 
         ในวันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Auditorium ศูนย์ C ASEAN อาคาร Cyber World Tower ถนนรัชดาภิเษกฯ กรุงเทพฯ
 

 
Attached File
  • ใบสมัครเข้าร่วมงานสัมมนาฯ
  • หนังสือเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาฯ Thailand
  • แผนที่การจัดงาน อาคารจามจุรีสแควร์ 
 
 
สัมมนาฟรี! ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมฯ
 
 
    ..Please Submit Application To
Contact us |.คุณประจักษ์ มโนสุทธิ
  ..โทรศัพท์ 02-507-8209
  ..E-mail : oi2016.ditp@gmail.com
   
   
 
  ..  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  |..สำนักพัฒนาตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเอเชีย
  ..โทรศัพท์ 02-507-8237
  ..โทรสาร 02-547-4213-14
   
                   
ประชาสัมพันธ์โดย
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                   

ร่วมจัดแสดงคูหาประชาสัมพันธ์ในงานสัมมนา “โอกาสและความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ”
Downloads Pdf

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2559 เวลา 09.30 – 16.30 น. ณ ห้อง Auditorium ศูนย์ C ASEAN อาคาร Cyber World Tower ถนนรัชดาภิเษกฯ กรุงเทพฯ
 
Share