สัมมนา สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดเก็บฐานข้อมูลสินค้าแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1)
 
                         
 

      ฟรี … ไม่มีค่าใช้จ่าย      


.

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการสัมมนา
สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดเก็บฐานข้อมูลสินค้าแห่งชาติ
National Product Catalogue
ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1)

--------------------------------------------------------
ภายใต้หัวข้อ
“ เปลี่ยนโลกธุรกิจพิชิตตลาดออนไลน์ ”


--------------------------------------------------------
.
วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 | เวลา 09.00 – 16.30 น.
ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201- 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

..PR by
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ | Business Matching
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน


 
 

 
เรียน  สมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย | สมาชิก Business Matching
         และผู้ประกอบการทั่วไป
 
 
         ตามที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมอบหมายให้สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยดำเนินการในส่วนของโครงการศึกษาแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลสินค้าและกระบวนการตรวจสอบย้อนกลับสินค้า -(Traceability) เพื่อในการจัดเก็บฐานข้อมูลกลางของสินค้าของประเทศ (National Product Catalogue) เพื่อให้ผู้ผลิตสินค้า ผู้จำหน่ายสินค้า (Retailer) และผู้ประกอบการ E-Commerce สามารถใช้ประโยชน์จากการมีฐานข้อมูลที่น่าเชื่อถือ และช่วยลดภาระการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าของแต่ละหน่วยงาน รวมถึงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้อง
 
         สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีกำหนดจัดการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดเก็บฐานข้อมูลสินค้าแห่งชาติ (National Product Catalogue) ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1) ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนโลกธุรกิจพิชิตตลาดออนไลน์” ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559  เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201-203 ศูนย์การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ
 
         โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ…

  • ร่วมรับฟังเสวนาและการบรรยายพิเศษจากวิทยากรกิตติมศักดิ์และผู้ทรงคุณวุฒิ
  • เยี่ยมชมงาน THAILAND SMARTECH 2016 งานแสดงนวัตกรรมอัจฉริยะด้านต่างๆ เพื่อธุรกิจและอุตสาหกรรมยุคดิจิตอล ณ ฮอลล์ 101-102
  • เพิ่มพูนความรู้และสร้างแนวคิดใหม่ๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการธุรกิจให้ประสบความสำเร็จยิ่งขึ้น

พร้อมลุ้นรับรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมสัมมนา
มูลค่ากว่า   20,000  บาท
               
กำหนดการที่มีโลโก้ “Business Matching”
เพื่อใช้เข้าร่วมงานฟรี และลุ้นรับรางวัล
** กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย เพื่อลุ้นรับรางวัล **
 
         ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติจากท่านในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ กรุณาแจ้งกลับมายัง สถาบันรหัสสากล สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ภายในวันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน 2559 และขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูง
 
 
..Attach File
.........
.
    1. กำหนดการสำหรับใช้เข้าร่วมกิจกรรมฯ   Download >
.
                   

                   
    ..สอบถามรายละเอีบดเพิ่มเติม | สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
Contact us  |   สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
    สถาบันรหัสสากล | GS1 Thailand
      คุณการัณยภาส ว่องศรีเจริญชัย
      โทรศัพท์ 02-345-1205
      โทรศัพท์ 02-345-1217
      โทรศัพท์ 094-651-9666
      E-mail: karanyapasw@gs1thailand.org
     
                   
ประชาสัมพันธ์โดย
Business Matching
หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ ฝ่ายส่งเสริมการค้าและการลงทุน
สายงานส่งเสริมการค้าการลงทุนและสภาธุรกิจ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
                   

สัมมนา สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการจัดเก็บฐานข้อมูลสินค้าแห่งชาติ ครั้งที่ 1 (รอบที่ 1)
Downloads Pdf

National Product Catalogue | ภายใต้หัวข้อ “เปลี่ยนโลกธุรกิจพิชิตตลาดออนไลน์” วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 | เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 201- 203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
 
Share